In English | På svenska |

Nähtävillä olevat kaavat löytyvät Huittisten kaupungin internetsivuilta: Nähtävillä olevat kaavat


 

VIREILLÄ OLEVAT KAAVAT

 

Takkulan teollisuusalueen laajennus sekä korttelin 156 tontin 1 kaavaosan kumoaminen


Vireilletulovaihe:


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma   08.05.2017

Rakennettavuusselvitys   14.12.2016

Tulva- ja hulevesiselvitys   22.04.2016

Ajantasa-asemakaava määräyksineen 03.04.2017Luonnosvaihe:


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tarkistettu 4.12.2017

Asemakaavaluonnos 4.12.2017

Asemakaavamääräykset

Asemakaavaselostus  (luonnos)

Havainnekuvaluonnos 4.12.2017Ehdotusvaihe:


Asemakaavaehdotus  26.03.2018

Asemakaavamääräykset

Asemakaavaselostus  (ehdotus)  26.03.2018

Tonttijako


Myllytien alueen asemakaava


Vireilletulovaihe:


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma   23.01.2017

Loiman luontoselvitys 2014

Pohjakarttaote alustavasta suunnittelualueesta