In English | På svenska |

Nähtävillä olevat kaavat löytyvät Huittisten kaupungin internetsivuilta: Nähtävillä olevat kaavat


 

VIREILLÄ OLEVAT KAAVAT

 

Takkulan teollisuusalueen laajennus sekä korttelin 156 tontin 1 kaavaosan kumoaminen


Vireilletulovaihe:


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma   08.05.2017

Rakennettavuusselvitys   14.12.2016

Tulva- ja hulevesiselvitys   22.04.2016

Ajantasa-asemakaava määräyksineen 03.04.2017Luonnosvaihe:


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tarkistettu 4.12.2017

Asemakaavaluonnos 4.12.2017

Asemakaavamääräykset

Asemakaavaselostus  (luonnos)

Havainnekuvaluonnos 4.12.2017Myllytien alueen asemakaava


Vireilletulovaihe:


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma   23.01.2017

Loiman luontoselvitys 2014

Pohjakarttaote alustavasta suunnittelualueestaSaaren tilan osayleiskaava


Vireilletulovaihe:


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma   23.01.2017Kaavaluonnos:


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma     03.04.2017

Kaavaluonnos         03.04.2017

Selostusluonnos     03.042017Kaavaehdotus:


Kaavaehdotus          28.08.2017

Selostusehdotus      28.08.2017


Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.12.2017. Päätös ei vielä lainvoimainen.


Jokilevon teollisuusalueen laajennuksen osayleiskaava


Vireilletulovaihe:


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma    23.01.2017Kaavaluonnos:


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma     03.04.2017

Kaavaluonnos         03.04.2017

Selostusluonnos     03.042017Kaavaehdotus:


Kaavaehdotus          28.08.2017

Selostusehdotus      28.08.2017


Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.12.2017. Päätös ei vielä lainvoimainen.Huittisten Kiimasuon tuulivoimaosayleiskaava:

 

 

VIREILLETULOVAIHE

 

OAS Huittisten TOYK 05.09.2014   (katso alta valmisteluvaiheen päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma)

 

 

 

LUONNOSVAIHEEN MATERIAALI

 

Tuulivoimaosayleiskaava    (kartta)    (4,5 Mt)

 

Kaavaselostus   (6,4 Mt)

 

Selostuksen liitteet:

 

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarveharkintapäätös

 

Viranomaisneuvottelun muistio