In English | På svenska |

Vireillä olevat kaavat löytyvät Huittisten kaupungin internetsivuilta: Vireillä olevat kaavat

 


NÄHTÄVILLÄ OLEVAT KAAVAT
ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET HYVÄKSYTTY


Huittisten kaupunginvaltuuston 12.12.2016 § 67 (Osuuspankin tontin kaavamuutos) ja teknisen lautakunnan 13.12.2016 § 176 (Korttelin 0202 tontin 3 laajennus) asemakaavojen muutosten hyväksymispäätökset ovat saaneet lainvoiman.


Päätös § 67 (Kvalt):

Asemakaavan muutos koskee ja sillä muodostuu: 2. kaupunginosan, Hein-Erkkilän, kortteli 0204 (osa)


Päätös § 176 (Tekla):

Asemakaavan muutos koskee ja sillä muodostuu: 2. kaupunginosan, Hein-Erkkilän, kortteli 0202 (osa).


Samassa yhteydessä on hyväksytty korttelin 0202 tontin 4 tonttijako.


Asemakaavojen muutokset tulevat voimaan tällä kuulutuksella 1.3.2017.

  

ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS


Asemakaavaa ”Kuorma-autokorjaamo Mäkelän rakennuspaikan laajennus”, Jokilevonkadun ja Metsälinnankadun tuntumassa, koskevat

 

ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS JA TONTTIJAKOEHDOTUS


ovat julkisesti nähtävillä 2.3.- 3.4.2017 kaupungintalolla 2 krs., Risto Rytin katu 36 sekä internetissä www.huittinen.fi/palvelut/kaupunkisuunnittelu => nähtävillä olevat suunnitelmat => nähtävillä olevat kaavat/tonttijaot (MRA 27 §).


Mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisena kaupunginhallitukselle viimeistään 3.4.2017 osoitteella Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen.


Huittisissa 20.2.2017

 

Kaupunginhallitus ja Tekninen lautakunta


Asemakaavaehdotus määräyksineen 28.11.2016

Asemakaavaselostus   (ehdotus)

Tonttijako osalle korttelia 0552


 

ASEMAKAAVAT


ASEMAKAAVAN LAADINTA VIREILLÄ


Asemakaavan ”Myllytien alueen asemakaava” laadinta (Loimassa) on aloitettu ja sen


OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 


on julkisesti nähtävänä 2.2.-8.3.2017 Huittisten kaupungintalolla 2 krs., Risto Rytin katu 36 sekä internetissä www.huittinen.fi/palvelut/kaupunkisuunnittelu => nähtävillä olevat suunnitelmat/nähtävillä olevat kaavat.


Mahdolliset mielipiteet valmisteilla olevasta kaava-asiasta tulee osoittaa 8.3.2017 mennessä kaupunginhallitukselle, Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen.


Yleisötilaisuus
Myllytien alueelle suunniteltavaa asemakaavaa koskeva avoin yleisötilaisuus järjestetään Loiman koululla (Loimijoentie 277) 28.2.2017 klo 17:00 alkaen.


Huittisissa 23.1.2017 KAUPUNGINHALLITUS


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.01.2017

Loiman luontoselvitys 2014

Pohjakarttaote alustavasta suunnittelualueestaYLEISKAAVAT


OSAYLEISKAAVOJEN MUUTOSTEN LAADINNAT VIREILLÄ


Osayleiskaavojen ”Saaren tilan osayleiskaava” (Vanhankoskentie 93) ja ”Jokilevon teollisuusalueen laajennuksen osayleiskaava” (Koskuan ja Jokilevon teollisuusalueiden välissä) laatimiset on aloitettu ja niiden


OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAT


ovat julkisesti nähtävänä 2.2.-8.3.2017 Huittisten kaupungintalolla 2 krs., Risto Rytin katu 36 sekä internetissä www.huittinen.fi/palvelut/kaupunkisuunnittelu => nähtävillä olevat suunnitelmat/nähtävillä olevat kaavat.


Mahdolliset mielipiteet valmisteilla olevista kaava-asioista tulee osoittaa 8.3.2017 mennessä kaupunginhallitukselle, Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen.


Huittisissa 23.1.2017 KAUPUNGINHALLITUS


Saaren tilan osallistumis- ja arviointisuunnitelma   23.01.2017

Jokilevon teollisuusalueen laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma   23.01.2017