In English | På svenska |

Nähtävillä olevat suunnitelmat


Nähtävillä olevat kaavat

 

Valmisteilla olevat suunnitelmat ovat nähtävillä kuulutuksessa määrätyn ajan myös Huittisten kaupunginviraston 2. kerroksessa suunnittelu- ja maankäyttöpalveluissa.

 

Kirjalliset mielipiteet ja muistutukset kaavoista osoitetaan kaupunginhallitukselle tai tekniselle lautakunnalle.


Nähtävillä olevasta asemakaavasta jätettävä mielipide tai muistutus- lomakeNähtävillä olevat tonttijaot

Tonttijako voi olla asemakaavan yhteydessä tehty tai se on tehty erillisenä.

Asemakaavan yhteydessä tehty tonttijako on nähtävillä 30 vrk ja siitä osoitettavat muistutukset osoitetaan kirjallisena Huittisten kaupunginhallitukselle.

Erillisenä tehty tonttijako on nähtävillä 14 vrk ja siitä osoitettavat vapaamuotoiset muistutukset osoitetaan kirjallisena tekniselle lautakunnalle.

Tonttijakoihin voi myös tutustua nähtävilläoloaikana Huittisten kaupunginviraston 2. kerroksessa suunnittelu- ja maankäyttöpalveluissa.

 

Nähtävillä olevat suunnitelmaehdotukset

Suunnitelmat laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti asemakaava-alueella katu- ja muille yleisille alueille, joita ovat mm. torit, puistot leikkikentät ja lähivirkistysalueet.

 

Tekninen lautakunta asettaa suunnitelmaehdotukset yleisesti nähtäville kahden viikon ajaksi. Suunnitelmat ovat nähtävillä ilmoitustaululla, kaupungintalon 2. kerroksessa, rakennustarkastustoimiston käytävällä. Nähtävillä olosta ilmoitetaan Lauttakylä-lehdessä ja osallisille ilmoitetaan lisäksi kirjeitse.

 

Suunnitelmaehdotuksesta voi jättää nähtävillä oloaikana tekniselle lautakunnalle kirjallisen muistutuksen.