In English | På svenska |

Kiinteistönmuodostus

 

Kiinteistönmuodostuksesta asemakaavoitetulla alueella huolehtii Huittisten kaupungin kaavoitusinsinööri (toimitusinsinööri). Kiinteistörekisterin pitäjänä toimii Harjavallan kaupungingeodeetti.

Haja-asutusalueella, vanhoilla rakennuskaava-alueilla ja ranta-asemakaava-alueilla kiinteistötoimituksista vastaa maanmittauslaitos.

 

 

Tonttijako

 

Tonttijako on suunnitelma asemakaavassa osoitetun rakennus-

korttelin alueen jakamiseksi tontteihin.

Tonttijako voidaan laatia erillisenä tai asemakaavassa. Tonttijaossa suunnitellut tontit muodostetaan rakentamis- ja kiinnityskelpoisiksi kiinteistöiksi lohkomistoimituksella.

 

Ote tonttijaosta
Ote tonttijaosta

 

 

Tontin lohkominen

 

Asemakaavan ja tonttijaon mukainen tontti erotetaan lohkomistoimituksessa itsenäiseksi kiinteistöksi. Rekisteriin merkitsemisen jälkeen tontti on rakennuskelpoinen. Rakennusluvan edellytyksenä on asemakaava-alueella on, että tontti on muodostettu asemakaavan ja tonttijaon mukaiseksi. Tontin lohkominen tulee vireille tontinomistajan hakemuksesta tai viran puolesta tonttijaon mukaista tonttia vastaavalle määräalalle myönnetyn lainhuudon perusteella.

 

Lohkomiskartta
Ote lohkomiskartastaKiinteistötoimitushakemus

 

Tonttijaon muutoshakemus

 

Kiinteistötoimitustaksa 1.1.2018 alkaen


Tonttijakotaksa 1.1.2018 alkaen