In English | På svenska |

Katu-, puisto- ja vesihuoltosuunnittelu

 

 

Miljoonaympyrä
Ympäristösuunnitelma miljoonaympyrästä

 

Liikennesuunnittelu on osa yleis- ja asemakaavoituksen yhteydessä tehtävää maankäytön suunnittelua. Kaavoituksen valmistuttua laaditaan asemakaavan mukaisille katu- ja puistoalueille yksityiskohtaiset suunnitelmat. Suunnittelusta vastaa suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut.

 

Suunnittelussa tärkeimpinä lähtökohtina ovat liikenteen turvallisuus sekä sujuvuus. Suunnitelmien pohjaksi tehdään maaperän pohjatutkimuksia, maastomittauksia ja kartoituksia.

 

Katu-, liikennemerkki-, puisto-, ja vesihuoltosuunnitelmat toteutetaan pääosin kaupungin omana työnä ja valaistussuunnitelmat toteutetaan ostopalveluna.

 

 

Muut palvelut:

  1. Vesihuoltoliittymien (jätevesi, vesijohto ja hulevesi) neuvonta.
  2. Johtokarttaotteiden laadinta
  3. Työlupien hankinta kaupungin työmaille
  4. Vesihuoltolaitoksen johtokartan ylläpito