In English | På svenska |

Osayleiskaava

 

Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain. Kun yleiskaava kattaa vain osan kuntaa, sitä kutsutaan osayleiskaavaksi.

 

Huittisten kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 10.10.2011 Huittisten keskustan ja sen lievealueiden oikeusvaikutteisen osayleiskaavan. Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä jätettiin 4 valitusta. Kaupunginhallitus on määrännyt 12.12.2011 kaavan tulevan voimaan siltä osalta, johon valitusten ei katsottu voivan kohdistua. Valitukset on käsitelty Turun hallinto-oikeudessa (28.9.2012) ja osa myös korkeimmassa hallinto-oikeudessa (29.7.2014). Turun hallinto-oikeuden päätöksellä kiinteistön 102-434-54-1 valituksen alaisen alueen osalta tehtiin MRL 203 §:n mukainen vähäinen tarkistus. Muilta osin valitukset hylättiin. Huittisten kaupunginvaltuuston päätös 10.10.2011 on lainvoimainen mukaan lukien Turun hallinto-oikeuden vähäisen tarkistuksen ja osayleiskaava tulee voimaan 24.9.2014 julkaistulla kuulutuksella myös valitusten alaisten alueiden osalta.

 

Huittisten kaupunginvaltuusto on hyväksynyt oikeusvaikutteisen Yhdystien-Punolan osayleiskaavan (Punolan alue hyväksytty 11.8.2010 ja Yhdystien alue 26.4.2010).


Huittisten kaupunginvaltuusto on hyväksynyt oikeusvaikutteiset Jokilevon teollisuusalueen laajennuksen osayleiskaavan ja Saaren tilan osayleiskaavan 11.12.2017.