In English | På svenska |

Vesihuoltolaitoksen tiedote rakentajille / verkostoon liittyjille

Suunnitelmissa on noudatettava Suomen Rakentamismääräyskokoelman D1 ohjeita! 

1) Rakennushankkeen käynnistymisen yhteydessä pyytäkää suunnitteluinsinööri Jaakko Voittomäeltä viemäröinti-ilmoitus, jossa määritellään kiinteistön liittymispisteet sekä mahdolliset pumppaamoiden toimintapisteet vesihuoltoverkostoon. Tämä vie noin 1 viikon. 

2) Toimittakaa rakennushankkeen LVI-asemakuvat, LVI-pohjakuvat sekä tiedot mahdollisista erotuskaivoista tai pumppaamoista (2 sarjaa)  viivytyksettä palvelusihteeri Maarit Varpulalle tai suunnitteluinsinööri Jaakko Voittomäelle. Kuvien tarkastus ja hyväksyntä vie noin 2 viikkoa.  

Kuvista on käytävä ilmi:

  • Rakennuspaikan tiedot
  • Asemapiirros rakennuspaikasta vesihuoltosuunnitelmineen (Mk 1:200 tai 1:500 kaksi sarjaa)
  • Vesihuoltoverkostoon liitettävien rakennusten pohjapiirrokset. Piirroksista on käytävä ilmi vesimittarin paikka (Mk 1:50 tai 1:100 kaksi sarjaa). 

3) Liittymissopimus voidaan allekirjoittaa vasta LVI-asemakuvien ja pohjakuvien hyväksynnän ja myönnetyn rakennusluvan jälkeen. Tämä vie noin 1 viikon.  

4) Liittäminen vesihuoltoverkostoon ja mittarointipyyntö voidaan tehdä vasta liittymissopimuksen allekirjoituksen jälkeen.  Kiinteistökohtaisten pumppaamoiden liittämisen yhteydessä kiinteistön tulee ilmoittaa vesimittarinlukema palvelusihteeri Maarit Varpulalle ennen pumppaamon käyttöönottoa.

  

5) Mittarointipyynnöt tehdään Matti Suonpäälle, p. 050 394 6814. Mittarointeja suoritetaan arkisin kello 8-15 välisenä aikana.  Vesimittarin toimitus kestää noin 2 viikkoa mittarointipyynnöstä. 

 

6) Mahdolliset LVI-pohjakuvien muutoskuvat (2 sarjaa) on toimitettava Vesihuoltolaitokselle kolmen kuukauden kuluessa liittymissopimuksen allekirjoituksesta. 

 

Vesihuoltolaitoksen työtilaukset ottaa vastaan ma-to kello 9-15, pe  kello 9-13, Matti Suonpää, p. 050 394 6814, matti.suonpaa@huittinen.fi

 

Vesihuoltolaitoksen laskutuksesta vastaa palvelusihteeri Maarit Varpula, p. 044 560 4352, maarit.varpula@huittinen.fi. Hän vastaa myös liittymissopimusten ja niihin liittyvien asiakirjojen vastaanottamisesta.

 

Viemäri-ilmoitukset, joilla määritellään kiinteistön liitospiste, antaa suunnitteluinsinööri Jaakko Voittomäki, p. 044 773 0222, jaakko.voittomaki@huittinen.fi. Hän myös tarkistaa kiinteistöjen suunnitelmat.

 

Liittymismaksut määrää ja kiinteistöjen suunnitelmat hyväksyy yhdyskuntatekniikan päällikkö Mikko Eskola, p. 044 560 4346, mikko.eskola@huittinen.fi


Vesihuoltolaitoksella on ympärivuorokautinen päivystys. Päivystäjä vastaa virka-ajan ulkopuolella vesivuoto-ilmoitusten vastaanotosta ja vesihuoltolaitoksen laitteiston häiriöiden korjaamisesta. Vesihuoltolaitoksen päivystyksen puhelinnumero on 044 560 4135.