In English | På svenska |

Vesihuoltolaitoksen tiedote rakentajille/verkostoon liittyjille

Suunnitelmissa on noudatettava Suomen Rakentamismääräyskokoelman D1 ohjeita. 


Rakennushankkeen käynnistymisen yhteydessä pyytäkää palvelusihteeri Maarit Varpulalta talousvesiverkostoon- ja viemäriinliittymisilmoitus, jossa määritellään kiinteistön liittymispisteet vesihuoltoverkostoon sekä mahdolliset pumppaamoiden toimintapisteet. Tämä vie noin 1 viikon. 


Toimittakaa rakennushankkeen LVI-asemakuvat, LVI-pohjakuvat sekä tiedot mahdollisista erotuskaivoista tai pumppaamoista (2 sarjaa) viivytyksettä palvelusihteeri Maarit Varpulalle. Kuvien tarkastus ja hyväksyntä vie noin 2 viikkoa.  


Kuvista on käytävä ilmi: 

  • Rakennuspaikan tiedot
  •  Asemapiirros rakennuspaikasta vesihuoltosuunnitelmineen (Mk 1:200 tai 1:500 kaksi sarjaa)
  •  Vesihuoltoverkostoon liitettävien rakennusten pohjapiirrokset. Piirroksista on käytävä ilmi vesimittarin paikka (Mk 1:50 tai 1:100 kaksi sarjaa). 

Liittymissopimus voidaan allekirjoittaa vasta LVI-asemakuvien ja pohjakuvien hyväksynnän ja myönnetyn rakennusluvan jälkeen. Tämä vie noin 1 viikon.  


Lisäksi, jos kiinteistöllä on ennen viemäriliittymää ollut kaupungin vesiliittymä, tulee vesimittarinlukema ilmoittaa ennen viemärin liittämistä Maarit Varpulalle. Jätevesi laskutetaan vesimittarinlukeman perusteella, ja jos uutta lukemaa ei toimiteta, laskutetaan jätevedestä edellisen tasauslaskun lukeman mukaan, vaikka viemäriä ei olisi silloin vielä ollut kytkettynä.


Liittäminen vesihuoltoverkostoon ja mittarointipyyntö voidaan tehdä vasta liittymissopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Mittarointipyynnöt tehdään Matti Suonpäälle. Mittarointeja suoritetaan arkisin kello 8-15 välisenä aikana.  Vesimittarin toimitus kestää noin 2 viikkoa mittarointipyynnöstä. 

 

Mahdolliset LVI-pohjakuvien muutoskuvat (2 sarjaa) on toimitettava Vesihuoltolaitokselle kolmen kuukauden kuluessa liittymissopimuksen allekirjoituksesta. 


Alla on tiivistelmä verkostoon liittymisestä, jossa on eritelty liittymisen vaiheet liityttäessä talousvesiverkostoon ja viemäriin tai vain jompaankumpaan. 

Liittyminen talousvesiverkostoon ja viemäriin

 

Liittyminen vain talousvesiverkostoon

Liittyminen vain viemäriin

1.

Talousvesiverkostoon ja viemäriinliittymisilmoitus

Talousvesiverkostoon-liittymisilmoitus

Viemäriinliittymisilmoitus↓

2.

Asema- ja pohjakuvat

Asema- ja pohjakuvat

Asema- ja pohjakuvat (olemassa olevilta rakennuksilta myös tiedot erotuskaivoista)

Kiinteistökohtaisilta pumppaamoilta myös tiedot pumppaamoista sisältäen pumpun tiedot

3.

Liittymissopimus

Liittymissopimus

Liittymissopimus

(jos kiinteistöllä ennestään talousvesiliittymä, myös vesimittarinlukema)

4.

Mittarointipyyntö ja liittäminen vesihuoltoverkostoon

Mittarointipyyntö ja liittäminen talousvesiverkostoon

Liittäminen viemäriin

.
Yhteystietoja:


Vesihuoltolaitoksen työtilaukset ottaa vastaan ma-to kello 9-15, pe kello 9-13, Matti Suonpää, p. 050 394 6814, matti.suonpaa@huittinen.fi 


Vesihuoltolaitoksen laskutuksesta vastaa palvelusihteeri Maarit Varpula, p. 044 560 4352, maarit.varpula@huittinen.fi. Hän vastaa myös liittymissopimusten ja niihin liittyvien asiakirjojen vastaanottamisesta.


Viemäri-ilmoitukset, joilla määritellään kiinteistön liitospiste, antaa suunnitteluavustaja Hanna Mustanoja p. 044 560 4348, hanna.mustanoja@huittinen.fi.


Vesihuoltolaitoksella on ympärivuorokautinen päivystys. Päivystäjä vastaa virka-ajan ulkopuolella vesivuotoilmoitusten vastaanotosta ja vesihuoltolaitoksen laitteiston häiriöiden korjaamisesta. Vesihuoltolaitoksen päivystyksen puhelinnumero on 044 560 4135.