In English | På svenska |

 

 

  (Päivitetty 4.3.2014 klo 15.30)

 

Täällä tullaan esittämään, mitä vaihtoehtoja on haja-asutusalueilla, joilla vesihuoltolaitos ei tule rakentamaan viemäriverkostoa.

 

Näiden alueiden viemäröinti on mahdollista toteuttaa esimerkiksi vesihuolto-osuuskuntien tai muun alueen kiinteistöjen yhteenliittymän kautta.

 

Huittisten kaupungin vesihuoltolaitoksen toteuttamat hankkeiden aineistoa esitetään Viemärilaitoksen laajentumisalueet ja Siirtoviemärien rinnakkaisviemärit -sivuilla. Näitä hankkeita ovat Punkalaidun - Huittinen siirtoviemärilinjalle rakennettu rinnakkaisviemäri, Sastamala - Huittinen ja Vampula - Huittinen siirtoviemärien yhteyteen rakennettavat rinnakkaisviemärit sekä Mommolan, Korvenkyläntien ja Huikankulmantien alueiden viemäröinnin laajentaminen. Lisäksi Huittisten kaupunginvaltuusto on linjannut mahdollisiksi viemäröinnin laajentumisalueiksi Matkusjoen, Loiman, Kaharilan, Korkeakosken ja Nanhian tiiviin rakentamisen alueet, mutta näiden osalta ei ole tehty varsinaista päätöstä viemäriverkoston laajentamisesta.

 

Potentiaaliset viemäröintialueet 

ELY-keskus on teettänyt 2012 selvityksen, jossa on määritelty Satakunnan ja Varsinais-Suomen potentiaalisia viemäröintialueita. Osa alueista toteutuu kaupungin vesihuoltolaitoksen hankkeiden yhteydessä.

 

Selvitys löytyy:

 

http://ymparisto.lounaispaikka.fi/fi/potentiaaliset-viemarointialueet-

 

 

Selvityksen Huittisten alueen kartat:

 

http://ymparisto.lounaispaikka.fi/fi/kuntakohtaiset-kartat/#huittinen

 

 

Näistä tärkeimmät:

 

·  Viemäröintialuekartta, Huittinen etelä 

·  Viemäröintialuekartta, Huittinen itä 

·  Viemäröintialuekartta, Huittinen keski 

·  Viemäröintialuekartta, Huittinen pohjoinen 

·  Viemäröintialuekartta, Huittinen Vampula 

 

Vesihuoltolaitoksen toimesta toteutettavat laajentumisalueet ovat:

Korvenkyläntie alue: 102 004

Mommolan alue: 102 009

Huikankulmantien alue: 102 007

 

Seuraavat alueet on linjattu mahdollisesti vesihuoltolaitoksen toteutettavaksi, mutta valtuuston päätös toteuttamisesta ei ole tehty.

Loiman alue: 102 005

Korkeakoski/Kaharila alue: 102 006

Nanhian alue: 102 016

Matkusjoen alue: 102 031, 102 029, 102 030,

 

Siirto- ja rinnakkaisviemärit (oranssit viivat) kulkevat seuraavien alueiden läpi tai läheisyydestä:

Vampula-Huittinen: 102 031, 102 036, 102 032, 102 033, 102 034, 102 037, 102 038, 102 040 ja 102 015.

Lisäksi suunnitelmissa on varauduttu alueiden 102 035 ja 102 036 Palojoki ja Kukonharja toteutumiseen osuuskuntana.

Punkalaidun – Huittinen: 102 003, 102 002, 102 019, 102 001 ja 102 008.

Sastamala – Huittinen: 102 017, 102 014, 102 013 ja 102 012.

 

Siirtoviemärilinjojen lähellä sijaitsevien alueiden yleissuunnitelmat 

Siirtoviemärien suunnittelun yhteydessä on tilattu yleissuunnitelmat läheisten alueiden viemäröinnistä. Vesihuoltolaitos on rakennuttanut/rakennuttaa alueille ainostaan siirtoviemärin yhteyteen toteuttavan rinnakkaisviemärin. Muilta osin alueen viemäriverkoston toteuttaminen on kiinteistöjen tai näiden perustamien osuuskuntien vastuulla.

 

Punkalaidun-Huittinen Yleissuunnitelmaraportti

  Kartta 001 Kartta 002 Kartta 003 Kartta 004 Kartta 005

 

 

Sastamala-Huittinen Yleissuunnitelmaraportti

Kartta 101 Kartta 102

 

 

Vampula - Huittinen Yleissuunnitelmaraportti

Kartta 102 & 103   Kartta 104  Kartta 105  

 

 

Vesihuolto-osuuskunnat 

Huittisten alueella ei keväällä 2014 ole toiminnassa olevia vesihuolto-osuuskuntia.

 

Tietoa osuuskunnan perustamisesta: http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/86267/1_2010Vesiosuuskunta.pdf?sequence=3

 

Huittisten kaupungin vesihuolto-osuuskuntien avustusperusteet KVALT § 17 / 2013: VESIHUOLTO-OSUUSKUNTIEN TUKEMINEN / KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN VALTUUSTOALOITE

 

ELY-keskuksen avustusohjeet: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitus-ja-avustukset-ymparistovastuualue#2

 

Vesihuolto-osuuskuntien toiminnan kehittäminen -hanke, joka päättyy 30.6.2014: http://www.satafood.net/index.php?page=vesihuolto-osuuskuntien-toiminnan-kehittaeminen

 

Suomen Vesihuolto-osuuskunnat RY SVOSK http://svosk.fi/

 

Kiinteistökohtaiset järjestelmät:

Huittisten rakennusvalvonnan ohjeet: http://www.huittinen.fi/palvelut/asuminen_ja_rakentaminen/rakennusvalvonta/ohjeet

 

Jätevesineuvontaa Satakunnassa hanke:

http://www.satafood.net/index.php?page=jaetevesineuvontaa-satakunnassa-jaenes