In English | På svenska |

   

Huittisten kaupungin vesihuoltolaitos on rakennuttanut jätevedenpuhdistamon siirtoviemärihankkeiden yhteydessä haja-asutuksen viemäröinnin mahdollistavat rinnakkaisviemärit linjojen varrelle.

 

Rinnakkaisviemärit ovat paineviemäreitä, joihin liittyminen vaatii kiinteistökohtaisen jätevedenpumppaamon. Liittymispiste rinnakkaisviemäriin on aina runkolinjassa. Siirtoviemäripumppaamoiden läheisyydessä voi olla mahdollista liittyä viemäriin myös viettona. 


Huittisten kaupunginvaltuuston 28.9.2015 § 34 hyväksymät toiminta-aluekartat, joihin on lisätty taajama-aluerajaus:

 

Punkalaidun-Huittinen siirtoviemärin alueen viemäröinnin toiminta-alue

 

Sastamala-Huittinen siirtoviemärin alueen viemäröinnin toiminta-alue

 

Vampula-Huittinen siirtoviemärin alueen viemäröinnin toiminta-alue