In English | På svenska |

 

 

 (päivitetty 13.10.2015)

 

 

 

Huittisten kaupungin vesihuoltolaitos on rakennuttanut/rakennuttaa siirtoviemärihankkeiden yhteydessä haja-asutuksen viemäröinnin mahdollistavat rinnakkaisviemärit linjojen varrelle.

 

Rinnakkaisviemärit ovat paineviemäreitä, joihin liittyminen vaatii kiinteistökohtaisen jätevedenpumppaamon. Liittymispiste rinnakkaisviemäriin on aina runkolinjassa. Siirtoviemäripumppaamoiden läheisyydessä voi olla mahdollista liittyä viemäriin myös viettona. Rinnakkaisviemärin läheisyyteen tehdyt yleissuunnitelmat on esitelty Muun haja-asutuksen viemäröinti ja jätevesien käsittely -sivulla.

 

Punkalaidun Huittinen rinnakkaisviemäri on rakennettu ja siihen on jo mahdollista liittyä.

 

 

Sastamala Huittinen rinnakkaisviemärin rakentaminen tapahtuu vuosien 2014-2015 aikana. Jätevesien johtaminen linjaan on mahdollista vasta Sastamala -  Huittinen siirtoviemärin käyttöönoton jälkeen aikaisintaan syksyllä 2015. Kiinteistöjen liittymistoimenpiteet rinnakkaisviemäriin voidaan aloittaa aikaisemmin.

 

 

Vampula Huittinen rinnakkaisviemäri toteutetaan vuoden 2015 aikana. Jätevesien johtaminen linjaan on mahdollista siirtoviemärin valmistuttua. Kiinteistöjen liittymistoimenpiteet rinnakkaisviemäriin voidaan aloittaa aikaisemmin.

 

Huittisten kaupunginvaltuuston 28.9.2015 § 34 hyväksymät toiminta-aluekartat, joihin on lisätty taajama-aluerajaus:

 

Punkalaidun-Huittinen siirtoviemärin alueen viemäröinnin toiminta-alue

 

Sastamala-Huittinen siirtoviemärin alueen viemäröinnin toiminta-alue

 

Vampula-Huittinen siirtoviemärin alueen viemäröinnin toiminta-alue