In English | På svenska |
 

TAITEEN PERUSOPETUS

 

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista, vuodesta toiseen etenevää taidekasvatusta.

 

Huittisissa toimii kuvataidekoulu ja käsityökoulu, Harjavallassa kuvataidekoulu.

 

Huittisten kuvataidekoulussa ja käsityökoulussa opetus noudattaa Huittisten koulutuslautakunnan v. 2006 vahvistamia taiteen perusopetuksen kuvataiteen ja käsityön yleisen oppimäärän opetussuunnitelmia, jotka perustuvat Opetushallituksen määräämiin opetussuunnitelman perusteisiin. Harjavallassa noudatetaan Harjavallan koulutuslautakunnan v. 2006 hyväksymää suunnitelmaa.

 

Kuvataidekoulussa oppilas tutustuu monipuolisesti kuvataiteen eri alueisiin (piirustus ja maalaus, kuvanveisto, grafiikka, keramiikka, tekstiili, arkkitehtuuri, kuvallinen media, taidehistoria) ja harjaantuu käyttämään erilaisia ilmaisutapoja ja materiaaleja. Oppilaat työstävät yhteisiä teemoja omien havaintojensa ja elämystensä pohjalta.


Käsityökoulu kehittää oppilaan valmiuksia ilmaista itseään käsityön keinoin. Oppilas tutustuu monipuolisesti erilaisiin materiaaleihin (mm. tekstiilimateriaalit, puu, metalli, savi) ja harjaantuu käyttämään niihin soveltuvia työtapoja. Oppilaat ideoivat ja suunnittelevat työnsä kulloisenkin aihepiirin pohjalta.

 

Aloitusikä on pääsääntöisesti 7-8 vuotta. Myöhemminkin voi päästä mukaan, jos toimivissa ryhmissä vapautuu paikkoja. Oppilas saa päättötodistuksen suoritettuaan opetussuunnitelman mukaiset opinnot. Opiskelu kestää 6-8 vuotta.


Opetusryhmien kokoontumisajat opetusohjelmassa.