In English | På svenska |
 

TAITEEN PERUSOPETUS

 

Taiteen perusopetus on lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista taidekasvatusta. Kansalaisopiston kuvataidekoulussa ja käsityökoulussa noudatetaan kuvataiteen ja käsityön yleisen oppimäärän opetussuunnitelmia, jotka perustuvat Opetushallituksen määräyksiin.


Oppilas saa päättötodistuksen suoritettuaan opetussuunnitelman mukaiset opinnot. Kysy rohkeasti vapaita paikkoja ryhmässä!


Huittisissa toimii kuvataidekoulu ja käsityökoulu, Harjavallassa ja Eurassa kuvataidekoulu.

 

Kuvataidekoulussa oppilas tutustuu monipuolisesti kuvataiteen eri alueisiin (piirustus ja maalaus, kuvanveisto, grafiikka, keramiikka, tekstiili, arkkitehtuuri, kuvallinen media, taidehistoria) ja harjaantuu käyttämään erilaisia ilmaisutapoja ja materiaaleja. Oppilaat työstävät yhteisiä teemoja omien havaintojensa ja elämystensä pohjalta.


Käsityökoulu kehittää oppilaan valmiuksia ilmaista itseään käsityön keinoin. Oppilas tutustuu monipuolisesti erilaisiin materiaaleihin (mm. tekstiilimateriaalit, puu, metalli, savi) ja harjaantuu käyttämään niihin soveltuvia työtapoja. Oppilaat ideoivat ja suunnittelevat työnsä kulloisenkin aihepiirin pohjalta.

 

Aloitusikä on pääsääntöisesti 7-8 vuotta. Myöhemminkin voi päästä mukaan, jos toimivissa ryhmissä vapautuu paikkoja.


Opetusryhmien kokoontumisajat opetusohjelmassa.


Taiteen perusopetuksen omat instagram-sivut:


Instagramlogo