In English | På svenska |

20161128_105721

Varhaiskasvatus

 


Huittisten kaupunki järjestää varhaiskasvatusta  päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Päivähoito-oikeus alkaa vanhempainrahakauden päätyttyä ja jatkuu siihen asti, kunnes lapsi siirtyy perusopetukseen (toimintakauden loppuun 31.7. asti).


Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen 12.4.2016 § 51 mukaan subjektiivista päivähoito-oikeutta rajataan 1.8.2016 alkaen siten, että toisen huoltajan ollessa kotona, on lapsen päivähoito-oikeus kuukaudessa 20 h/viikko. Erityisestä syystä voidaan päivähoito-oikeuden rajaamiseen tehdä poikkeus varhaiskasvatusjohtajan viranhaltijapäätöksellä. Päätöstä varten huoltajille lähetetään selvityspyyntö, jossa huoltaja määrittelee päivähoito-oikeuden laajuuden perusteluineen. Päivähoitomaksu (20 h/viikko) on 60 % kokopäivähoidon maksusta.

 

Lapselle voidaan vaihtoehtoisesti valita

  • kunnallinen päivähoitopaikka (päiväkoti, ryhmäperhepäivähoitokoti, perhepäivähoitaja)
  • yksityinen päiväkoti; Huittisten kaupungilla on käytössään palvelusetelijärjestelmä
  • yksityinen päivähoito (yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä)
  • Kelan maksama lasten kotihoidon tuki

 

Muihin varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat

  • vuoropäivähoito (aamu-, ilta- ja viikonloppuhoitoa tarvittaessa)
  • varhaiserityiskasvatus
  • eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien lasten varhaiskasvatus

 Päiväkotien, ryhmiksen ja perhepäivähoidon toiminta perustuu Huittisten kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Alla olevasta linkistä avautuu luettavaksi Huittisten varhaiskasvatussuunnitelma (VASU).


Varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2017 alkaen