In English | På svenska |

Uutisia meiltä

15.5.2017

Valtuuston kokouksen 15.5.2017 päätökset

Valtuuston 15.5.2017 kokouksen päätökset:


4 VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN MÄÄRÄRAHAYLITYSTEN HYVÄKSYMINEN


Kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat määrärahojen ylitykset ja tulojen alitukset vuoden 2016 tilinpäätökseen:


KÄYTTÖTALOUS/ULKOISET

Tuottojen alitukset:
Lukiokoulutus 18 000€

Kulujen ylitykset:
Vesihuoltolaitos 42 000€

Toimintakatteen ylitys:
Projektit 23 000€


KÄYTTÖTALOUS/SISÄISET

Tuottojen alitukset:
Ruokapalvelut 80 000€
Tilapalvelut 235 000€
Terveyskeskus 80 000€

Kulujen ylitykset:
Varhaiskasvatus 29 000€
Yleisten alueiden palvelut 16 000€


INVESTOINNIT

Liikennealueet 53 000€
Liikunta-alueet ja puistot 11 000€
Kuninkaistenmäenkadun jatke 14 000€


5 HUITTISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN


Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myönsi kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2016


6 HUITTISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2016 ARVIOINTIKERTOMUS


Valtuusto hyväksyi arviointikertomuksen vuodelta 2016.


7 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016


Kaupunginvaltuusto hyväksyi  henkilöstökertomuksen vuodelta 2016.


8 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MÄÄRÄRAHAN SIIRTO JA LISÄMÄÄRÄRAHA


Kaupunginvaltuusto hyväksyi  teknisen lautakunnan ehdotuksen.


9 PERUSTURVAKESKUKSEN MÄÄRÄRAHAMUUTOS VUONNA 2017 / VANHUSTENHUOLTO

Kaupunginvaltuusto hyväksyi perusturvalautakunnan ehdotuksen.


10 HUITTISTEN UUDEN LIIKUNTAHALLIN ALOITUSLUPA JA LISÄMÄÄRÄRAHA


Kaupunginvaltuusto hyväksyi teknisen lautakunnan esityksen.


Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänestyksen tuloksena kaupunginhallituksen ehdotuksen.

 Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi puheenjohtaja totesi valtuutettu Mikko Kauniston ehdottaneen valtuutettujen Pekka Kankaanpää ja Simo Riuttamäki kannattamana, että hanke palautetaan hankesuunnitelmavaiheeseen eikä määrärahaa myönnetä.

Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu päätösehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä ja hän teki seuraavan äänestysesityksen, jonka kaupungin-valtuusto hyväksyi: ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät  ”JAA”, ja jos ”EI” voittaa, tulee valtuutettu Mikko Kauniston tekemä ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.


Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 26 ”JAA”-ääntä ja 7 ”EI”-ääntä, 1 tyhjä ja 1 poissa


11 ASEMAKAAVAN MUUTOS: KUORMA-AUTOKORJAAMO MÄKELÄN RAKENNUSPAIKAN LAAJENNUS, 5. KAUPUNGINOSAN, KUNINKAISTEN, KORTTELI 0552 (OSA) JA VL-ALUE (OSA)


Kaupunginvaltuusto hyväksyi  5. kaupunginosan, Kuninkaisten, korttelia 0552 (osa) koskevan 28.11.2016 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen ja 20.2.2017 päivätyn korttelin 0552 tonttien 11 ja 12 tonttijaon sekä tonttijaon muutosehdotusten.


12 HYVINVOINTIKERTOMUS 2016 – 2020


Kaupunginvaltuusto hyväksyi laajan hyvinvointikertomuksen 2016 – 2020.


13 HUITTISTEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.6.2017 ALKAENKaupunginvaltuusto hyväksyi esityslistan liitteenä olevan hallintosäännön, joka tulee voimaan 1.6.2017.


15 SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS

  


Kaupunginvaltuusto hyväksyi Sastamalan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen esityslistan liitteen mukaisena.


16 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOSKaupunginvaltuusto hyväksyi Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen esityslistan liitteen mukaisena.


 

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa, puh. 044 560 4200 tai jyrki.peltomaa@huittinen.fi 

Palaa otsikoihin