In English | På svenska |

Uutisia meiltä

13.11.2017

Valtuuston kokouksen 13.11.2017 päätökset

Valtuuston 13.11.2017 kokouksen päätökset:


4  HUITTISTEN KAUPUNKISTRATEGIA 2017 - 2025


Kaupunginvaltuusto hyväksyi Huittisten kaupunkistrategian 2017 – 2025.


5  VUODEN 2018 TULOVEROPROSENTTI


Kaupunginvaltuusto vahvisti vuoden 2018 kunnallisveron veroprosentiksi 20,75.


6   VUODEN 2018 KIINTEISTÖVEROPROSENTIT


Kaupunginvaltuusto vahvisi vuoden 2018 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

- yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 0,93 ( lain 11 §)

- vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 0,41 (lain 12 §)

- muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 1,00 (lain 13 §)

- voimalaitosten veroprosentti 2,71 (lain 14 §)

- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentiksi 0,00 (lain 13 a §)


7  HUITTISTEN KAUPUNGIN OMISTAMIEN OMAKOTI- JA RIVITALO- SEKÄ TEOLLISUUSJA

LIIKETONTTIEN HINNOITTELU JA LUOVUTUSEHDOT VUODELLE 2018


Kaupunginvaltuusto päätti tonttien markkinoinnin ja myynnin edistämiseksi, että:

1. tontin ostaja on oikeutettu 30 % alennukseen ja rakentamisvelvoite sisällytetään aiemmin hyväksytyn kauppakirjaluonnoksen mukaisesti;

2. toimivan yrityksen tontin laajentamiseksi myytävän tontin hintaa voidaan alentaa 50 % ja rakentamisvelvoite voidaan korvata muulla erikseen hyväksyttävällä tontinkäyttötarkoituksella;

3. tontit luovutetaan vain myymällä;

4. tontin varausmaksu on omakotitalotonttien osalta 300 euroa ja muiden tonttien osalta 1 000 euroa, joka hyvitetään kauppahinnassa. Varaus on voimassa 3 kk varausmaksun suorittamisesta. Mikäli tonttia koskevaa lopullista kauppaa ei tehdä kolmen kuukauden kuluessa myyntipäätöksestä, myyntipäätös raukeaa ja varausmaksu jää kaupungille;

5. aiemmin hyväksyttyjen kauppakirjaluonnosten muita ehtoja ei muuteta ja tonttien luovutusehdot pysyvät entisinä ja

6. alennukset ovat voimassa 31.12.2018 tehtäviin luovutuksiin saakka.


Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi puheenjohtaja totesi valtuutettu Mikko Kauniston ehdottaneen valtuutettu Ilkka Riuttamäen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

 

Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu päätösehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä ja hän teki seuraavan äänestysesityksen, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi: ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti, äänestävät  ”JAA”, ja jos ”EI” voittaa, tulee valtuutettu Mikko Kauniston tekemä ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.


Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 23 ”JAA”-ääntä ja 4 ”EI"-ääntä.


Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen  äänestyksen tuloksena kaupunginhallituksen ehdotuksen ja jatkaa asian käsittelyä.


Valtuutettu Mikko Kaunisto ehdotti valtuutettu Sisko Sarjomaan kannattamana, että kohta 2:


toimivan yrityksen tontin laajentamiseksi myytävän tontin hintaa voidaan alentaa 50 % ja rakentamisvelvoite voidaan korvata muulla erikseen hyväksyttävällä tontinkäyttötarkoituksella


poistetaan ehdotuksesta.

 

Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu päätösehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä ja hän teki seuraavan äänestysesityksen, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi: ne, jotka kannattavat  kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät  ”JAA”, ja jos ”EI” voittaa, tulee valtuutettu Mikko Kauniston tekemä ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi. 

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 24 ”JAA”-ääntä ja 3 ”EI”-ääntä.8  PERUSTURVAKESKUKSEN MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET VUONNA 2017


Kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat määrärahamuutokset perusturvakeskuksen vuoden 2017 talousarvioon ulkoisiin tuottoihin ja kuluihin:

3030 Sosiaalityö ja toimeentuloturva: kulut + 100.000 euroa, netto + 100.000 euroa

3040 Vanhustenhuolto ja kotipalvelu: tuotot + 97.000 euroa, kulut + 230.000 euroa, netto + 133.000 euroa

3050 Terveyskeskus: tuotot + 81.000 euroa, kulut +155.000 euroa, netto + 74.000 euroa


9  TALOUSARVIOMUUTOS HALLINNON / PELASTUSLAITOS JA TILAPALVELUIDEN

VASTUUALUEILLA


Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvioon seuraavat muutokset ulkoisiin kuluihin:

Kustannuspaikka 7201 Pelastuslaitos Kohtaan 4460 muut yhteistoimintaosuudet + 17 000 €

Kustannuspaikka 7301 Kiinteistöjen hoito kohtaan 4820 rakennusten ja huoneistojen vuokrat + 25 500 €.


10 MÄÄRÄRAHAN SIIRTO JA TYÖOHJELMAN MUUTOS, VUOROPÄIVÄHOIDON MUUTOKSET


Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion investointiosaan seuraavan muutoksen: Toimintakeskuksen peruskorjaukseen varatusta määrärahasta siirretään 50 000 € pienten talonrakennusinvestointien hankeryhmään


11 MÄÄRÄRAHAN SIIRTO, LISÄMÄÄRÄRAHA SEKÄ TYÖOHJELMAN MUUTOS, KUNINKAISTENMÄENKATU


Kaupunginvaltuusto päätti:

- siirtää Liikennealueiden hankeryhmäkohtaisesta määrärahasta 35 000 € hankkeelle Kuninkaistenmäenkatu.

- siirtää vesihuollon hankeryhmäkohtaisesta määrärahasta 15 000 € hankkeelle Kuninkaistenmäenkatu.

- myöntää hankkeelle Kuninkaistenmäenkatu 20 000 € lisämäärärahan.


12  USKOTTUJEN MIESTEN UUDELLEEN VALINTA

Kaupunginvaltuusto valitsi kolme uutta uskottua miestä toimikaudeksi 1.6.2017 – 31.5.2021 seuraavasti:

Mari Saari, Kok

Marvin Peasley, SDP

Katja Laukkanen, Vihr


13  TIEDOKSISAATTOASIAT

Kaupunginvaltuusto merkitsi asian tiedoksi.


 

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa, puh. 044 560 4200 tai jyrki.peltomaa@huittinen.fi 

Palaa otsikoihin