In English | På svenska |

Uutisia meiltä

26.3.2018 18.48

Kaupunginvaltuuston päätökset 26.3.2018

4 LUETTELO VALTUUSTOALOITTEISTA

Kaupunginvaltuusto hyväksyi keskustelun jälkeen yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.


5 TALOUSARVION SITOVUUSTASON MUUTOS VUODELLE 2019

Kaupunginvaltuusto hyväksyi keskusteluitta yksimielisesti seuraavat muutokset vuoden 2019 talousarvion sitovuustasoon:


1. sitovuustaso valtuustoon nähden on määrärahojen, tuloarvioiden ja toiminnallisten tavoitteiden osalta toimielintaso (kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, perusturvalautakunta, sivistyslautakunta, nuoriso- ja liikuntalautakunta, tekninen lautakunta, ympäristö- ja rakennuslautakunta)


2. talousarvion muutokset toimielimen eri vastuualueiden välillä päättää toimielin.


6 TALOUSARVIOMUUTOS VUODEN 2018 ULKOISIIN KULUIHIN ELINVOIMAN KEHITTÄMISEN VASTUUALUEELLA

Kaupunginvaltuusto hyväksyi keskusteluitta yksimielisesti vuoden 2018 talousarvion ulkoisiin kuluihin seuraavan muutoksen:


Vastuualue: 1140 Elinvoiman kehittäminen

Kustannuspaikka: 1151 Elinvoiman kehittäminen

4350 Painatukset ja ilmoitukset + 10.000,00 €


7 TALOUSARVIOMUUTOS VUODEN 2018 HENKILÖSTÖKULUIHIN

Kaupunginvaltuusto hyväksyi keskusteluitta yksimielisesti vuoden 2018 talousarvioon ulkoisiin henkilöstökuluihin 259 962,80 euron suuruisen lisämäärärahan liitteen mukaisesti työ- ja virkaehtosopimusten mukaisten yleiskorotusten kattamiseksi.


8 LISÄMÄÄRÄRAHA RAKENNUSREKISTERIN LAADUNPARANNUSHANKKEESEEN

Kaupunginvaltuusto hyväksyi keskusteluitta yksimielisesti teknisen lautakunnan ehdotuksen 10 000 euron lisämäärärahasta vuoden 2018 talousarvion käyttötalousosaan rakennusrekisterin laadunparannushankkeeseen määräaikaisen työntekijän palkkaamiseen, menokohta 7503/Paikkatietopalvelut/4011.


9 LOIMA-KORKEAKOSKEN-KAHARILAN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN HYVÄKSYMINEN

Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänestyksen tuloksena kaupunginhallituksen ehdotuksen.

 

Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi puheenjohtaja totesi valtuutettu Niina Immosen ehdottaneen Simo Riuttamäen kannattamana, että Loiman-Korkeakosken-Kaharilan jätevesiosuuskunnan toiminta-aluetta ei vahvisteta.


Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu päätösehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä ja hän teki seuraavan äänestysesityksen, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi: ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät ”JAA”, ja jos ”EI” voittaa, tulee valtuutettu Niina Immosen tekemä ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.


Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 23 ”JAA”-ääntä ja 4 ”EI”-ääntä.

 

Aulikki Kuisma poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

 

Varajäsen Sauli Savolainen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ajaksi.Palaa otsikoihin