In English | På svenska |

Uutisia meiltä

17.12.2018 20.55

Kaupunginvaltuuston kokouksen 17.12.2018 päätökset

4 MUUTOKSET HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUSARVION 2018 SISÄISIIN TUOTTOIHIN JA KULUIHINKaupunginvaltuusto hyväksyi keskusteluitta yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

5 MUUTOKSET VUODEN 2018 TALOUSARVION VEROTULOIHIN
Kaupunginvaltuusto hyväksyi keskusteluitta yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

6 MUUTOKSET VAALIEN TALOUSARVION 2018 ULKOISIIN TUOTTOIHIN
Kaupunginvaltuusto hyväksyi keskusteluitta yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

7 MUUTOKSET MUSIIKKIOPISTON TALOUSARVION 2018 SISÄISIIN JA ULKOISIIN TUOTTOIHIN JA KULUIHIN
Kaupunginvaltuusto hyväksyi keskustelun jälkeen yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

8 MÄÄRÄRAHAMUUTOS VUODEN 2018 TALOUSARVION SISÄISIIN KULUIHIN SOSIAALITYÖN VASTUUALUEELLA
Kaupunginvaltuusto hyväksyi keskusteluitta yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

9 MUUTOKSET TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN TALOUSARVION 2018 SISÄISIIN KULUIHIN
Kaupunginvaltuusto hyväksyi keskusteluitta yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

10 MUUTOKSET SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION 2018 SISÄISIIN JA ULKOISIIN TUOTTOIHIN JA KULUIHIN
Kaupunginvaltuusto hyväksyi keskustelun jälkeen yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

11 VUODEN 2019 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2021

Käsittely:                       


Talousarviokäsittelyn aluksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Martin Ylikännö käsitteli puheenvuorossaan kaupungin talousnäkymiä.

 

Valtuusto kävi yleiskeskustelun talousarvioehdotuksesta vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2019 – 2021.

 

Valtuusto aloitti talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyn osakokonaisuuksittain (3.2. Käyttötalousosa, 3.3. Konsernin tavoitteet, 3.4. Investointiosa, 3.5. Rahoitusosa, 3.6. Tuloslaskelmaosa ja 4.2. Toimintojen sijoittuminen) huomioiden hallituksen esittämien muutosten vaikutuksen em. osiin.

 

 

3.2 KÄYTTÖTALOUSOSA

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi valtuutettu Aino Tammen ehdottaneen valtuutettujen Mika Stenfors,  Mikko Kaunisto ja Maarit Säilä kannattamana, että kirjastovirkailijan toimi täytetään ja lisätään vuoden 2019 talousarvioon 15 000 € ja suunnitelmavuosille 2020-2021  35 000 €/vuosi.

 Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu päätösehdotus, puheenjohtaja totesi, että on äänestettävä ja hän teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät "JAA", ja jos "EI" voittaa, tulee valtuutettu Aino Tammen tekemä ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 21 "JAA"-ääntä ja 6 "EI"-ääntä.

 

 

Puheenjohtaja totesi valtuutettu Mika Stenforsin ehdottaneen valtuutettu Tuomas Toivolan kannattamana, että nuoriso- ja liikuntapalveluiden avustuksiin lisätään 5 000 € / vuosi neljän vuoden ajalle seurojen toimesta perustettavalle lumitykin kannatusyhdistykselle kohdistettavaan avustukseen.

 Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu päätösehdotus, puheenjohtaja totesi, että on äänestettävä ja hän teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät "JAA", ja jos "EI" voittaa, tulee valtuutettu Mika Stenforsin tekemä ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 12 "JAA"-ääntä ja 15 "EI"-ääntä.


 

Puheenjohtaja totesi valtuutettu Mikko Kauniston ehdottaneen valtuutettu Ilkka Riuttamäen kannattamana, että nuoriso- ja liikuntapalveluiden avustuksista vähennetään 7 000 € / vuosi ja jatkossa valvotaan, että avustukset kohdistuvat yhdistysten toimintakuluihin, ja että investointeihin vuodelle 2019 lisätään 24 000 € lumitykin hankintaan. Valtuutettu Kaunisto totesi edellisen äänestyksen jälkeen, että hän vetää ehdotuksensa pois.

 

 

Puheenjohtaja totesi valtuutettu Ilkka Riuttamäen ehdottaneen, että yksityistieavustuksiin lisätään 30 000 € / vuosi. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

 

 

Puheenjohtaja totesi valtuutettu Niina Immosen ehdottaneen valtuutettu Simo Riuttamäki kannattamana, että perusturvalautakunnan toiminnallisista tavoitteista poistetaan tehostetun palveluasumisen vähentäminen 3 paikalla.

 Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu päätösehdotus, puheenjohtaja totesi, että on äänestettävä ja hän teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät "JAA", ja jos "EI" voittaa, tulee valtuutettu Niina Immosen tekemä ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 23 "JAA"-ääntä ja 4 "EI"-ääntä.

 

 

Puheenjohtaja totesi valtuutettu Tero Hosiken ehdottaneen valtuutettujen Mikko Kaunisto ja Hannu Haapasalo kannattamana, että Loiman ja Suttilan koulujen valmistuskeittiöt jatkavat toimintaansa toistaiseksi. Lauttakylän koulun valmistuttua tilannetta harkitaan uudelleen. Ruokapalveluiden talousarvioon lisätään 24 000 € / vuosi.

 Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu päätösehdotus, puheenjohtaja totesi, että on äänestettävä ja hän teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät "JAA", ja jos "EI" voittaa, tulee valtuutettu Tero Hosiken tekemä ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 17 "JAA"-ääntä ja 10 "EI"-ääntä.

 

 

3.4 INVESTOINTIOSA

 

Puheenjohtaja totesi valtuutettu Mika Stenforsin ehdottaneen valtuutettujen Ilkka Riuttamäki ja Mikko Kaunisto kannattamana, että uuden koulun rakentamiseen varatut määrärahat siirretään kahdella vuodella eteenpäin ja varataan suunnitelmavuodelle 2021   250 000 € .

 Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu päätösehdotus, puheenjohtaja totesi, että on äänestettävä ja hän teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät "JAA", ja jos "EI" voittaa, tulee valtuutettu Mika Stenforsin tekemä ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 20 "JAA"-ääntä ja 7 "EI"-ääntä.

 

 

Puheenjohtaja totesi valtuutettu Tinja Tähtisen ehdottaneen valtuutettujen Niina Immonen ja Jani Kiuru kannattamana, että kohtaan vuoropäivähoidon tilat varataan investointiohjelmassa vuodelle 2019 1 M€:n sijasta 100 000 € ja vuodelta 2020 otetaan pois 200 000 €. Kuninkaisten päiväkotiin saneerataan vuoropäivähoidon tilat.

 Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu päätösehdotus, puheenjohtaja totesi, että on äänestettävä ja hän teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät "JAA", ja jos "EI" voittaa, tulee valtuutettu Tinja Tähtisen tekemä ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 16 "JAA"-ääntä ja 11 "EI"-ääntä.

  

 

Puheenjohtaja totesi valtuutettu Niina Immosen ehdottaneen valtuutettujen Joni Immonen, Simo Riuttamäki ja Mikko Kaunisto kannattamana, että Loimijoenpuiston/Lautturinpuiston toteuttamiseen varatut määrärahat siirretään kahdella vuodella eteenpäin ja varataan suunnitelmavuodelle 2021   90 000 €.

 Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu päätösehdotus, puheenjohtaja totesi, että on äänestettävä ja hän teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät "JAA", ja jos "EI" voittaa, tulee valtuutettu Niina Immosen tekemä ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 16 "JAA"-ääntä ja 11 "EI"-ääntä.

  

 

Puheenjohtaja totesi valtuutettu Mikko Kauniston ehdottaneen, että investointiohjelmasta vähennetään 200 000 € liikennealuekohteista ja 200 000 € vesihuoltolaitokselta vuodelta 2019. Suunnitelmavuosien määrärahat jäisivät ennalleen. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

  

 

Päätös:                        


Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänestysten tuloksena kaupunginhallituksen ehdotuksen vuoden 2019 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2019 – 2021 seuraavalla muutoksella:

                                   

Vastuualue 6000 Nuoriso- ja liikuntapalvelut

Kustannuspaikka 6001 Hallinto vapaa-aika

4740 avustukset yhteisöille                                    + 5 000 € / vuosi neljän vuoden ajalle

                                    

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti valtuutettu Tinja Tähtisen tekemän ponnen, että kaupungin on ketterästi ja ennakoivasti kaavoitettava maata erilaisiin käyttötarpeisiin kuten päiväkoti, teollisuus- ja muut yritystontit.

 

Valtuutettu Esa Laamanen saapui kokoukseen klo 16.15 tämän pykälän käsittelyn aikana.

 

Kaupunginvaltuusto piti tauon kokouksessa tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.20 – 18.45.


12 HUITTISTEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

Kaupunginvaltuusto hyväksyi keskustelun jälkeen yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen sillä muutoksella, että kohtaa 9 (kaupunginhallitus / lautakunta tekee esityksen henkilöstöjaostolle toimialansa vakinaisen henkilöstön tehtäväkohtaisesta palkasta) ei poisteta kaupunginhallituksen ja lautakuntien ratkaisuvallasta, vaan se jätetään ennalleen.


13 SÄHKÖINEN HYVINVOINTIRAPORTTI 2017
Kaupunginvaltuusto hyväksyi keskustelun jälkeen yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

14 ETELÄ-SATAKUNNAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN

Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti jäseniksi Etelä-Satakunnan ympäristölautakuntaan 1.1.2019 alkaen valtuustokauden loppuun asti:

 

-        Arto Metsämäen (varapuheenjohtaja), varajäsen Maritta Tuominen

-        Aino Tammen, varajäsen Aarno Korpela

-        Niina Immosen, varajäsen Seppo Seppälä


15 SIDONNAISUUSILMOITUKSET
Kaupunginvaltuusto hyväksyi keskustelun jälkeen yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

16 TIEDOKSISAATTOASIAT
Kaupunginvaltuusto merkitsi asiat tiedoksi.Palaa otsikoihin