In English | På svenska |

Uutisia meiltä

8.10.2018 18.21

Kaupunginhallituksen kokouksen 8.10.2018 päätökset

5 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LAUSUNTOPYYNTÖ VUODEN 2019 TALOUSARVION KEHYKSESTÄ JA TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ

Kaupunginhallitus totesi, että Huittisten kaupunki pitää tärkeänä kehittää edelleen ammatillisen koulutuksen reformin edellyttämää yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä. Myös ratkaisujen löytäminen alueellisiin työvoimatarpeisiin yhteistyössä oppilaitosten, yritysten ja kuntien kanssa on tärkeää. Muilta osin kaupunginhallituksella ei ole huomautettavaa Satakunnan koulutuskuntayhtymän talousarvion kehykseen.


6 LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUPA / VANHUSTENHUOLTO

Kaupunginhallitus myönsi perusturvalautakunnalle lähihoitajan toimen täyttöluvan.


7 TERVEYSKESKUKSEN PALVELINYMPÄRISTÖN PÄIVITYS

Kaupunginhallitus päätti päivittää terveyskeskuksen palvelinympäristön CGI Oy:n tarjouksen mukaisesti eli 15.750 € sekä lisäksi mahdolliset matka-, majoitus- ja päivärahakustannukset.


8 SAATAVIEN POISTAMINEN TASEESTA 8.10.2018

Kaupunginhallitus päätti poistaa kirjanpidosta 19.052,15 euroa.


9 TALOUSKATSAUS 1.1. – 31.8.2018

Kaupunginhallitus merkitsi talouskatsauksen tiedoksi.


10 OPINTOTUKIRAHASTON APURAHOJEN JAKO 2018

Kaupunginhallitus päättää määrärahan pienuudesta johtuen olla jakamatta opintotukirahaston apurahoja vuonna 2018. Korkotuotto siirretään jaettavaksi myöhemmin summan kartuttua suuremmaksi.


11 SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN VALINTA

Kaupunginhallitus nimesi edustajaksi Timo Mattilan ja varaedustajaksi Maarit Säilän SASKY koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen 29.11.2018.


12 TIEDOKSISAATTOASIAT

Kaupunginhallitus päätti merkitä asiakirjat tiedoksi ja ettei se käytä KuntaL:n 92 §:n ja Huittisten kaupungin hallintosäännön 27 §:n mukaista otto-oikeutta.Palaa otsikoihin