In English | På svenska |

Uutisia meiltä

8.5.2017

Kaupunginhallituksen 8.5.2017 kokouksen päätökset


Kaupunginhallituksen kokous on pidetty 8.5.2017 ja kokouksen päätökset julkaistaan heti internetissä.

 

Esityslista


4 TAKKULAN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUS SEKÄ KORTTELIN 156 TONTIN 1 KAAVAOSAN KUMOAMINEN, TAKKULA 9. KAUPUNGINOSA


Kaupunginhallitus päätti


1. hyväksyä 8.5.2017 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ”Takkulan teollisuusalueen laajennus sekä korttelin 156 tontin 1 kaavaosan kumoaminen” ja käynnistää kaavan laadinnan OAS:n ja kaavoitusohjelman 2017-2019 periaatteiden mukaisesti.


2. ilmoittaa tämän kaavan laatimisen vireille tulosta ja asettaa 8.5.2017 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman oheismateriaaleineen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n tarkoituksessa nähtäville 30 päiväksi (valmisteluvaiheen kuuleminen).


5 TALOUSKATSAUS  1.1. – 31.3.2017


Kaupunginhallitus päätti merkitä talouskatsauksen tiedokseen.


6  KOULUTUSJOHTAJA EIJA MATTILAN PALKKAUS


Kaupunginhallitus vahvisti koulutusjohtaja Eija Mattilan tehtäväkohtaiseksi palkaksi 1.6.2017 alkaen 4.811€/kk asiaselosteessa mainituin perustein.


7 SIRPA SUNDVALLIN  IRTISANOUTUMINEN MAKSULIIKENNESIHTEERIN TOIMESTA
 
Kaupunginhallitus myönsi Sirpa Sundvallille eron maksuliikennesihteerin toimesta 1.1.2018 alkaen.


8 SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN TÄYTTÖLUPA


Kaupunginhallitus myönsi perusturvalautakunnalle sosiaalityöntekijän toimen täyttöluvan.


9 AS OY KARPINKULMAN HISSIAVUSTUSANOMUS


Kaupunginhallitus päätti


1. myöntää As Oy Karpinkulmalle avustusta kahden hissin rakentamiseen 10 % hyväksytyistä kustannuksista kuitenkin enintään 40 000 euroa edellyttäen, että Valtion asuntorahasto hyväksyy hankkeen kustannukset sekä myöntää hankkeelle valtion korjausavustuksen.


2. että, määräraha katetaan kaupunginhallituksen avustukset kohdasta


10 TIEDOKSISAATTOASIAT


Kaupunginhallitus päätti merkitä asiakirjat tiedoksi ja ettei se käytä KuntaL:n 51 §:n mukaista otto-oikeutta.


VALTUUSTO 15.5.2017


6 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016


Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy henkilöstökertomuksen vuodelta 2016.


7 VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN MÄÄRÄRAHAYLITYSTEN HYVÄKSYMINEN


Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy seuraavat määrärahojen ylitykset ja tulojen alitukset vuoden 2016 tilinpäätökseen:


KÄYTTÖTALOUS/ULKOISET

Tuottojen alitukset:
Lukiokoulutus 18 000€

Kulujen ylitykset:
Vesihuoltolaitos 42 000€

Toimintakatteen ylitys:
Projektit 23 000€


KÄYTTÖTALOUS/SISÄISET

Tuottojen alitukset:
Ruokapalvelut 80 000€
Tilapalvelut 235 000€
Terveyskeskus 80 000€

Kulujen ylitykset:
Varhaiskasvatus 29 000€
Yleisten alueiden palvelut 16 000€


INVESTOINNIT

Liikennealueet 53 000€
Liikunta-alueet ja puistot 11 000€
Kuninkaistenmäenkadun jatke 14 000€


8 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MÄÄRÄRAHAN SIIRTO JA LISÄMÄÄRÄRAHA


Kaupunginhallitus ehdottaa, että  kaupunginvaltuusto hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen.


9 PERUSTURVAKESKUKSEN MÄÄRÄRAHAMUUTOS VUONNA 2017 / VANHUSTENHUOLTO


Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy perusturvalautakunnan ehdotuksen.


10 HUITTISTEN UUDEN LIIKUNTAHALLIN ALOITUSLUPA JA LISÄMÄÄRÄRAHA


Kaupunginhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan esityksen.


Päätös on äänestyksen tulos äänin 5-4. Keskustelun aikana Simo Riuttamäki esitti Pekka Kankaanpään ja Seija Multasen kannattamana, että aloituslupaa ei myönnetä.


Äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotusta kannattivat Aimo Lepistö, Outi Kontio, Jari Maine, Asko Ritakallio ja Helena Manninen. Simo Riuttamäen esitystä kannattivat Simo Riuttamäki, Pekka Kankaanpää, Maarit Säilä ja Seija Multanen.


11 ASEMAKAAVAN MUUTOS: KUORMA-AUTOKORJAAMO MÄKELÄN RAKENNUSPAIKAN LAAJENNUS, 5. KAUPUNGINOSAN, KUNINKAISTEN, KORTTELI 0552 (OSA) JA VL-ALUE (OSA)


Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle 5. kaupunginosan, Kuninkaisten, korttelia 0552 (osa) koskevan 28.11.2016 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen ja 20.2.2017 päivätyn korttelin 0552 tonttien 11 ja 12 tonttijaon sekä tonttijaon muutosehdotusten hyväksymistä.


12 HYVINVOINTIKERTOMUS 2016 – 2020


Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy laajan hyvinvointikertomuksen 2016 – 2020.


13 HUITTISTEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.6.2017 ALKAEN


Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy esityslistan liitteenä olevan hallintosäännön, joka tulee voimaan 1.6.2017.


15 SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS

  
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Sastamalan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen liitteen mukaisena.


16 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS


Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen liitteen mukaisena.


 
 


Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa puh. 044 560 4200 tai hallintojohtaja Katariina Koivisto puh. 044 560 4201

 


Palaa otsikoihin