In English | På svenska |

Uutisia meiltä

6.11.2017

Kaupunginhallituksen 6.11.2017 kokouksen päätökset


Kaupunginhallituksen kokous on pidetty 6.11.2017 ja kokouksen päätökset julkaistaan heti internetissä.


Esityslista


4  ELINVOIMAJOHTAJAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

Kaupunginhallitus

  1. merkitsi tiedoksi Personnelin tekemien soveltuvuusarviointien tulokset. 

  2. päätti julistaa elinvoimajohtajan viran uudelleen haettavaksi.

  3. päätti, että ensimmäisen hakukierroksen hakemukset otetaan huomioon uudessa haussa.          


5  TALOUSKATSAUS 1.1. – 30.9.2017

Kaupunginhallitus päätti merkitä talouskatsauksen tiedokseen.


6  SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEN EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN VALINTA

Kaupunginhallitus nimesi Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen 28.11.2017edustajaksi Timo Mattilan ja varaedustajaksi Susanna Varjokummun. 


7 TIEDOKSISAATTOASIAT

Kaupunginhallitus päätti merkitä asiakirjat tiedoksi ja ettei se käytä KuntaL:n 51 §:n mukaista otto-oikeutta.VALTUUSTOASIAT:


4  HUITTISTEN KAUPUNKISTRATEGIA 2017 - 2025

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Huittisten kaupunkistrategian 2017 – 2025.


5  VUODEN 2018 TULOVEROPROSENTTI

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2018 kunnallisveron veroprosentiksi

20,75.


6   VUODEN 2018 KIINTEISTÖVEROPROSENTIT

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2018 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

- yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 0,93 ( lain 11 §)

- vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 0,41 (lain 12 §)

- muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 1,00 (lain 13 §)

- voimalaitosten veroprosentti 2,71 (lain 14 §)

- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentiksi 0,00 (lain 13 a §)


7  HUITTISTEN KAUPUNGIN OMISTAMIEN OMAKOTI- JA RIVITALO- SEKÄ TEOLLISUUSJA

LIIKETONTTIEN HINNOITTELU JA LUOVUTUSEHDOT VUODELLE 2018

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tonttien markkinoinnin ja myynnin edistämiseksi päätetään seuraavaa:

1. tontin ostaja on oikeutettu 30 % alennukseen ja rakentamisvelvoite sisällytetään aiemmin hyväksytyn kauppakirjaluonnoksen mukaisesti;

2. toimivan yrityksen tontin laajentamiseksi myytävän tontin hintaa voidaan alentaa 50 % ja rakentamisvelvoite voidaan korvata muulla erikseen hyväksyttävällä tontinkäyttötarkoituksella;

3. tontit luovutetaan vain myymällä;

4. tontin varausmaksu on omakotitalotonttien osalta 300 euroa ja muiden tonttien osalta 1 000 euroa, joka hyvitetään kauppahinnassa. Varaus on voimassa 3 kk varausmaksun suorittamisesta. Mikäli tonttia koskevaa lopullista kauppaa ei tehdä kolmen kuukauden kuluessa myyntipäätöksestä, myyntipäätös raukeaa ja varausmaksu jää kaupungille;

5. aiemmin hyväksyttyjen kauppakirjaluonnosten muita ehtoja ei muuteta ja tonttien luovutusehdot pysyvät entisinä ja

6. edellä esitetyt alennukset ovat voimassa 31.12.2018 tehtäviin luovutuksiin saakka.


Keskustelun aikana Mikko Kaunisto esitti, että kohta 2:

toimivan yrityksen tontin laajentamiseksi myytävän tontin hintaa voidaan alentaa 50 % ja rakentamisvelvoite voidaan korvata muulla erikseen hyväksyttävällä tontinkäyttötarkoituksella

 

poistetaan ehdotuksesta. Esitys raukesi kannattamattomana.8  PERUSTURVAKESKUKSEN MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET VUONNA 2017

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy seuraavat määrärahamuutokset perusturvakeskuksen vuoden 2017 talousarvioon ulkoisiin tuottoihin ja kuluihin:

3030 Sosiaalityö ja toimeentuloturva: kulut + 100.000 euroa, netto + 100.000 euroa

3040 Vanhustenhuolto ja kotipalvelu: tuotot + 97.000 euroa, kulut + 230.000 euroa, netto + 133.000 euroa

3050 Terveyskeskus: tuotot + 81.000 euroa, kulut +155.000 euroa, netto + 74.000 euroa


9  TALOUSARVIOMUUTOS HALLINNON / PELASTUSLAITOS JA TILAPALVELUIDEN

VASTUUALUEILLA

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy talousarvioon seuraavat muutokset ulkoisiin kuluihin:

Kustannuspaikka 7201 Pelastuslaitos Kohtaan 4460 muut yhteistoimintaosuudet + 17 000 €

Kustannuspaikka 7301 Kiinteistöjen hoito kohtaan 4820 rakennusten ja huoneistojen vuokrat + 25 500 €.


10 MÄÄRÄRAHAN SIIRTO JA TYÖOHJELMAN MUUTOS, VUOROPÄIVÄHOIDON MUUTOKSET

Kaupunginhallitus päätti

1) hyväksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen ja  lisätä kohteen Kuninkaisten vanhainkoti, vuoropäivähoidon muutokset vuoden 2017 työohjelmaan, sillä edellytyksellä, että kaupunginvaltuusto siirtää ao. määrärahan.

2) ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen Toimintakeskuksen peruskorjaukseen varatusta määrärahasta siirretään 50 000 € pienten talonrakennusinvestointien hankeryhmään


11 MÄÄRÄRAHAN SIIRTO, LISÄMÄÄRÄRAHA SEKÄ TYÖOHJELMAN MUUTOS, KUNINKAISTENMÄENKATU

Kaupunginhallitus päätti

1) poistaa Emauksenkujan rakentaminen ja vesihuollon saneeraus -kohteen työohjelmasta.

2) ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättää siirtää Liikennealueiden hankeryhmäkohtaisesta määrärahasta 35 000 € hankkeelle Kuninkaistenmäenkatu.

3) ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättää siirtää vesihuollon hankeryhmäkohtaisesta määrärahasta 15 000 € hankkeelle Kuninkaistenmäenkatu.

4) ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättää myöntää hankkeelle Kuninkaistenmäenkatu 20 000 € lisämäärärahan.


12  USKOTTUJEN MIESTEN UUDELLEEN VALINTA

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee kolme uutta uskottua miestä toimikaudeksi 1.6.2017 – 31.5.2021.


13  TIEDOKSISAATTOASIAT

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

 
Palaa otsikoihin