In English | På svenska |

Uutisia meiltä

27.11.2017

Kaupunginhallituksen 27.11.2017 kokouksen päätökset


Kaupunginhallituksen kokous on pidetty 27.11.2017 ja kokouksen päätökset julkaistaan heti internetissä.


Esityslista


4  VAMMAISNEUVOSTON ASETTAMINEN VUOSILLE 2017 – 2021

Kaupunginhallitus hyväksyi perusturvalautakunnan ehdotuksen.


5  NUORISOVALTUUSTOVAALIT

Kaupunginhallitus hyväksyi nuorisovaltuuston ehdotuksen.


6  PUISTOTYÖNJOHTAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUPA

Kaupunginhallitus myönsi tekniselle lautakunnalle puistotyönjohtajan toimen täyttöluvan 1.3.2018 alkaen.


7 KAUPUNGINVALTUUSTON (13.11.2017) PÖYTÄKIRJAN TÄYTÄNTÖÖNPANO


Kaupunginhallitus päätti todeta 13.11.2017 pidetyn kokouksen tekemät päätökset täytäntöönpanokelpoisiksi ja

päätti täytäntöönpanon yksityiskohdista seuraavaa:


67 § HUITTISTEN KAUPUNKISTRATEGIA 2017 – 2025

Päätöksen täytäntöönpanosta vastaa kaupunginjohtaja.


68 § VUODEN 2018 TULOVEROPROSENTTI

Päätöksen täytäntöönpanosta vastaa hallintojohtaja.


69 § VUODEN 2018 KIINTEISTÖVEROPROSENTIT

Päätöksen täytäntöönpanosta vastaa hallintojohtaja.


70 § HUITTISTEN KAUPUNGIN OMISTAMIEN OMAKOTI- JA RIVITALO SEKÄ TEOLLISUUS- JA LIIKETONTTIEN HINNOITTELU JA LUOVUTUSEHDOT VUODELLE 2018

Päätöksen täytäntöönpanosta vastaa rakennustarkastaja.


71 § PERUSTURVAKESKUKSEN MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET VUONNA 2017

Päätöksen täytäntöönpanosta vastaa vs. perusturvajohtaja.


72 § TALOUSARVIOMUUTOS HALLINNON / PELASTUSLAITOS JA TILAPALVELUIDEN VASTUUALUEILLA

Päätöksen täytäntöönpanosta vastaa tekninen johtaja.


73 § MÄÄRÄRAHAN SIIRTO JA TYÖOHJELMAN MUUTOS, VUOROPÄIVÄHOIDON MUUTOKSET

Päätöksen täytäntöönpanosta vastaa tekninen johtaja.


74 § MÄÄRÄRAHAN SIIRTO, LISÄMÄÄRÄRAHA SEKÄ TYÖOHJELMAN MUUTOS, KUNINKAISTENMÄENKATU

Päätöksen täytäntöönpanosta vastaa tekninen johtaja.


75 § USKOTTUJEN MIESTEN UUDELLEEN VALINTA

Päätöksen täytäntöönpanosta vastaa hallintojohtaja.8 ELINVOIMAJOHTAJAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

Kaupunginhallitus päätti

  1. valita elinvoimajohtajan toistaiseksi voimassa olevaan virkaan Riikka Peipon perusteluna hakemuksesta ja haastattelusta sekä soveltuvuustestistä saadut tiedot hakijan kyvystä ja sopivuudesta virkaan sekä pätevyysvaatimusten täyttyminen 

  2. esittää henkilöstöjaostolle Riikka Peipon tehtäväkohtaiseksi palkaksi 4811,00 €/kk

  3. että ennen viran vastaanottamista valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan

  4. että virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla


Päätös on enemmistövaalin tulos.


Keskustelun aikana Tinja Tähtinen esitti Jani Kiurun kannattamana, että virkavaalia ei suoriteta vaan hakuprosessia jatketaan. Äänestyksessä asian käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa kannattivat Martin Ylikännö, Aimo Lepistö, Soile-Mari Vahela, Helena Manninen ja Aila Hänninen. Tinja Tähtisen esitystä kannattivat Tinja Tähtinen, Jani Kiuru, Reijo Lintunen ja Simo Riuttamäki.


Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena 5 - 4, että asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa. 


Tämän jälkeen Tinja Tähtinen esitti Jani Kiurun kannattamana, että valitaan elinvoimajohtajaksi Mika Stenfors.

 

Simo Riuttamäki esitti, että valitaan elinvoimajohtajaksi Pasi Rännäli.


Puheenjohtaja totesi, että suoritetaan enemmistövaali suljettuna lippuäänestyksenä. Suoritetussa suljetussa lippuäänestyksessä Antti Aaltonen sai yhden äänen, Pasi Rännäli yhden äänen, Mika Stenfors kaksi ääntä ja Riikka Peippo viisi ääntä.


Maarit Säilä saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14.36.


Kaupunginhallitus piti neuvottelutauon klo 14.40 – 14.45.


Aulikki Kuisma poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Varajäsen Soile-Mari Vahela saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ajaksi.


9  TIEDOKSISAATTOASIAT

Kaupunginhallitus päätti merkitä asiakirjat tiedoksi ja ettei se käytä KuntaL:n 92 §:n ja Huittisten kaupungin hallintosäännön 27 §:n mukaista otto-oikeutta.


10  VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2020

Kaupunginhallitus suoritti vuoden 2018 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2018 - 2020 ensimmäisen käsittelyn.Palaa otsikoihin