In English | På svenska |

Uutisia meiltä

24.4.2017

Kaupunginhallituksen 24.4.2017 kokouksen päätökset


Kaupunginhallituksen kokous on pidetty 24.4.2017 ja kokouksen päätökset julkaistaan heti internetissä.

 

Esityslista


4 KUNTAMALLIN PÄIVITTÄMINEN

Kaupunginhallitus päätti hankkia Kuntamallin päivityksen lisäosat asiaselostuksessa esitetyn CGI Oy:n tarjouksen mukaisesti.


5 JÄRJESTELMÄTUKIHENKILÖN MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN TÄYTTÄMINEN

Kaupunginhallitus päätti valita järjestelmätukihenkilön määräaikaiseen toimeen Oskari Tallgrenin ajalle 1.6.2017 – 31.12.2018.


6 HUITTISTEN UUDEN LIIKUNTAHALLIN ALOITUSLUPA JA LISÄMÄÄRÄRAHA


Kaupunginhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan esityksen.


Päätös on äänestyksen tulos äänin 5-4. Keskustelun aikana Simo Riuttamäki esitti Pekka Kankaanpään ja Seija Multasen kannatta-mana, että aloituslupaa ei myönnetä. 


Äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotusta kannattivat Aimo Lepistö, Outi Kontio, Jari Maine, Asko Ritakallio ja Helena Manninen. Simo Riuttamäen esitystä kannattivat Simo Riuttamäki, Pekka Kankaanpää, Maarit Säilä ja Seija Multanen.


7 RUOKAPERUNAN HANKINTA KAUDELLE 2015 – 2017/OPTIOVUODEN KÄYTTÖ

Kaupunginhallitus  päätti käyttää  sopimukseen liittyneen optiovuoden 1.8.2017 – 31.7.2018.


8 HUITTISTEN RUOKA – JA ATERIAPALVELUJEN, SISÄISEN POSTIN JA MUUN TAVARAN KULJETUKSET AJALLE 1.10.2014 – 31.7.2017 SEKÄ MAHDOLLINEN OPTIOVUOSI /OPTIOVUODEN KÄYTTÖ

Kaupunginhallitus  päätti käyttää  sopimukseen liittyneen optiovuoden 1.8.2017 – 31.7.2018.

    

9 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAIKSI ALUEIDEN KEHITTÄMISESTÄ JA KASVUPALVELUISTA

Kaupunginhallitus antoi esityslistan liitteenä olevan lausunnon ehdotuksista laeiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista.


10 STIPENDIEN MYÖNTÄMINEN


Kaupunginhallitus myönsi seuraavat stipendit:

- Lauttakylän lukio 170 euroa opintotukirahastosta

- Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto 200 euroa Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston stipendirahastosta

- koska Pellonpuiston peruskoululla ei ole omaa stipendirahastoa kaupunginhallitus päättää myöntää käyttövaroistaan 150 euroa stipendeihin

- lisäksi myönnetään kaupunginhallituksen käyttövaroista musiikkiopistosta päättötodistuksen saaville tai muutoin ansioituneille oppilaille 150 euroa stipendeihin.

Stipendien saajan ja euromäärän määrää asianomaisen oppilaitoksen opettajakunta. Tällöin on noudatettava rahastojen sääntöjä.

    

11 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N YHTIÖKOKOUS
Kaupunginhallitus antoi yhtiökokousedustajalle ohjeet hallituksen jäsenen valinnasta ja esittää hallituksen jäseneksi Outi Kontiota.


12 MUSIIKKIOPISTON APULAISREHTORIN VIRAN TÄYTTÖLUPA

Kaupunginhallitus myönsi kasvatus- ja opetuslautakunnalle musiikkiopiston apulaisrehtorin viran täyttöluvan.


13 TIEDOKSISAATTOASIAT

Kaupunginhallitus päätti merkitä asiakirjat tiedoksi ja ettei se käytä KuntaL:n 51 §:n mukaista otto-oikeutta. 


 


Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa puh. 044 560 4200 tai hallintojohtaja Katariina Koivisto puh. 044 560 4201

 


Palaa otsikoihin