In English | På svenska |

Uutisia meiltä

18.9.2017

Kaupunginhallituksen 18.9.2017 kokouksen päätökset


Kaupunginhallituksen kokous on pidetty 18.9.2017 ja kokouksen päätökset julkaistaan heti internetissä.


Esityslista


4     LAUSUNTO VT 2 PORI-HELSINKI KEHITTÄMISSELVITYKSESTÄ


Kaupunginhallitus totesi lausuntonaan seuraavaa:


Huittisten kaupunki on teettänyt keväällä 2017 Mommolan ja Sahkon kauppa-alueen liikenneselvityksen vt2 /vt12 /kt41 yhteistyössä VARELY:n ja liikenneviraston kanssa. Lausuntopyynnön saapumisen jälkeen elokuussa 2017 VARELY:n kanssa käydyssä kuntaneuvottelussa todettiin, että hankkeessa seuraavana vaiheena on tiesuunnitelman laatiminen ja suunnittelusopimus VARELY:n kanssa.


Raportin seuraavia 10 vuotta koskevissa liikenneturvallisuustoimenpiteissä on Mommolan eritasoliittymään rakennettava valtatien 2 ja kantatien 41 rampille puuttuva liittymiskaista idän suuntaan. Lisäksi on todettu raskaan liikenteen olosuhteita palvelevina toimenpiteinä Loimijoen sillan vahvistaminen ja alikulkukorkeuden kasvattaminen

täysimittaiseksi Loimijoentiellä. Kaikki edellä mainitut toimenpiteet, mukaan lukien Huittisten kaupungin käynnistämä suunnittelu, kohdistuvat Mommolan risteyssillan ja Loimijoen sillan väliselle noin 700 metrin pituiselle tieosuudelle. Huittisten kaupungin näkemyksen mukaan toimenpiteet tulisi yhdistää yhdeksi hankkeeksi. Huittisten kaupunki on valmis neuvottelemaan erilaisista toteuttamismalleista.


Tiesuunnitelman hyväksyminen Mommolan ja Sahkon kauppa-alueen liikenneselvityksessä esitetyille ratkaisuille edellyttää asemakaavoituksen käynnistämistä. Oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on valtatielle 2 osoitettu ns. Loimijoentien liittymään eritasoliittymävaraus.Huittisten kaupunki on varautunut laatimaan tiesuunnitelman

edellyttämän asemakaavoituksen.


Huittisten kaupungin mielestä Mommolan ja Sahkon väyläjärjestelyt sekä Loimijoen sillan vahvistaminen kokonaisuutena tulisi lisätä 10-vuoden infratoimenpiteisiin, koska kaikki toimenpiteet yhdessä tarkasteltuna lisäävät liikenneturvallisuutta, kuljetusten sujuvuutta, raskaanliikenteen palvelualueen saavutettavuutta sekä edistävät Sahkon ja Mommolan kaupallisten alueiden kehittymistä. Sahkon ja Mommolan alueilla on lisäksi potentiaalia kehittyä joukkoliikenteen solmukohdaksi ja raskaanliikenteen palvelualueiden kohdalla myös sivusuunnilta valtatielle liittymiselle tulisi olla toimivat järjestelyt.


Huittisiin kohdistuvista toimenpide-ehdotuksista kaupunki priorisoi Sahkon ja Mommolan väyläjärjestelyhankkeen edellä mainituin perustein ensisijaiseksi ja esittää kokonaisuuden toteuttamisen edistämistä seuraavan 10-vuotisjakson aikana. Huittisten kaupunki ei pidä tarpeellisena selvityksessä esitettyä jalankulku- ja pyöräilyväylän

rakentamista Mommolan ja Jokilevon alueiden välille ainakaan seuraavan 10-vuoden aikana.


Palvelutason kehittämiseen tulisi saada lisärahoitusta, koska yhteysvälin molempiin päihin kohdistuvat tarpeelliset infratoimenpiteet vievät kustannusarviosta 74 % (43 M€/58M€). Infrainvestointien keskittäminen isoille kaupunkiseuduille jättää yhteysvälin pääosan kehittämiselle olemattomat mahdollisuudet ja edistää voimakkaasti muutenkin etenevää keskittämiskehitystä.

  

    

5     PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN SEUDULLISEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN

HANKINTAOHJEET

 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esitetyt Porin kaupungin hankintapalvelujen seudullisen yhteistoiminta-alueen

hankintaohjeet.            6    HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET


Kaupunginhallitus päätti hyväksyä pienhankintaohjeen esityslistan liitteen mukaisesti.7    OPINTOTUKIRAHASTON APURAHOJEN JAKO 2017

                                          

Kaupunginhallitus päätti määrärahan pienuudesta johtuen olla jakamatta opintotukirahaston apurahoja vuodelta

2017. Määräraha siirretään jaettavaksi vuoden 2018 apurahojen yhteydessä.8    OHJEET YHTIÖKOKOUSEDUSTAJILLE YHTIÖIDEN HALLINNON VALITSEMISEKSI


Kaupunginhallitus päätti esittää edustajansa liitteen mukaisiin yhteisöihin.9     SALLA JÄRVENPÄÄN EROANOMUS NUORISOVALTUUSTON VARAJÄSENYYDESTÄ


Kaupunginhallitus


1. totesi Salla Järvenpään nuorisovaltuuston varajäsenyyden lakanneen paikkakunnalta pois muuton vuoksi.


2. totesi, että toiseksi varajäseneksi nousee Kaija Jenna jäljellä olevaksi toimikaudeksi.10   SAMUEL BLANDIN EROANOMUS NUORISOVALTUUSTON VARAJÄSENYYDESTÄ

   

Kaupunginhallitus


1. totesi Samuel Blandin nuorisovaltuuston varajäsenyyden lakanneen paikkakunnalta pois muuton vuoksi.


2. totesi, että ensimmäiseksi varajäseneksi nousee Viljami Salminen ja toiseksi varajäseneksi Noora Mäkelä jäljellä olevaksi toimikaudeksi.11     TIEDOKSISAATTOASIAT


Kaupunginhallitus päätti merkitä asiakirjat tiedoksi ja ettei se käytä KuntaL:n 51 §:n mukaista otto-oikeutta.KAUPUNGINHALLITUS ESITTÄÄ KAUPUNGINVALTUUSTOLLE SEURAAVAA:


4    OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1. - 31.7.2017


Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin osavuosikatsauksen ajalta 1.1. –

31.7.2017.

  

    

5    HUITTISTEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

 

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy esityslistan liitteenä olevan hallintosäännön muutokset. Hallintosääntö tulee voimaan 11.10.2017.

   

     

6    LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ


Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy esityslistan liitteenä olevan luottamushenkilöiden palkkiosäännön sillä muutoksella, että nuoriso- ja liikuntalautakunnan vuosipalkkio on 500 €. . Palkkiosääntö tulee voimaan 1.10.2017.7    TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

                                          

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee tarkastuslautakuntaan uuden varapuheenjohtajan toimikaudeksi 1.6.2017 – 31.5.2021.8    HUITTISTEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE


Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy konserniohjeen esityslistan liitteen mukaisesti ja edellyttää tytäryhtiöiden hallitusten käsittelevän ohjeen.9    PERUSTURVAKESKUKSEN MÄÄRÄRAHAMUUTOS / SOSIAALITYÖ 2017


Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy määrärahamuutoksen perusturvakeskuksen vuoden 2017 talousarvioon kohtaan

Ulkoiset kulut

3122 Vammaispalvelut

4940 Muut toimintakulut + 308.199,82 euroa.10   MÄÄRÄRAHAMUUTOS HALLINNON VASTUUALUEELLE VUODEN 2017 TALOUSARVIOON

   

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle seuraavat määrärahamuutokset:


Ulkoiset toimintakulut:

1100 Hallitus

4940 Muut toimintakulut +161 000 €11   TALOUS- JA HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ TERHI HUIDAN SIIRTÄMINEN HALLINTOJOHTAJAN VIRKAAN

   

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättää siirtää talous- ja henkilöstöpäällikkö Terhi Huidan hallintojohtajan virkaan 11.10.2017 alkaen.12    ANNE BLANDIN ERO LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ

  

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se

1. toteaa Anne Blandin luottamustoimen lakanneen vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta.

2. toteaa, että Vihreiden vaalilistan ensimmäiseksi varajäseneksi noussee Marianne Poutala ja toiseksi varajäseneksi noussee Katja Laukkanen. Virallisen päätöksen uudesta varavaltuutetusta tekee keskusvaalilautakunta seuraavassa kokouksessa.

 


13     TIEDOKSISAATTOASIAT


Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto merkitsee asiat tiedoksi.


14 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA


Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee uuden jäsenen ja varajäsenen Pyhäjärviseudun ympäristölautakuntaan ajalle 1.6.2017 – 31.5.2021.

 
Palaa otsikoihin