In English | På svenska |

Uutisia meiltä

16.10.2017

Kaupunginhallituksen 16.10.2017 kokouksen päätökset


Kaupunginhallituksen kokous on pidetty 16.10.2017 ja kokouksen päätökset julkaistaan heti internetissä.


Esityslista


SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LAUSUNTOPYYNTÖ VUODEN 2018 TALOUSARVION KEHYKSESTÄ JA TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ


Kaupunginhallitus antoi asiasta seuraavan lausunnon:


Satakunnan koulutuskuntayhtymä on tehnyt välttämättömiä toimenpiteitä sopeutuakseen ammatillisen koulutuksen pysyvään rahoituksen alenemaan. Vakaan taloudenhoidon rinnalla on tärkeää panostaa prosesseihin, jotka tehostavat ammatillisen koulutuksen uuden rahoitusmallin edellyttämiä suorituksia ja vaikuttavuutta. Koulutuskuntayhtymällä on myös merkittävä rooli osaavan työvoiman saamiseksi alueella. Talousarvion taloudellisissa ja toiminnallisissa tavoitteissa tulee varmistaa, että työssäoppimisen prosesseihin panostetaan ja taataan, että myös työelämän edustajilla on valmiudet opiskelijoiden riittävään ohjaamiseen. Näin madalletaan kynnystä oppilaitosten ja työelämän yhteistyöhön ja varmistetaan osaavan työvoiman saanti alueella.

Muilta osin kaupunginhallituksella ei ole huomautettavaa Satakunnan koulutuskuntayhtymän talousarvion kehykseen.LAUSUNTO SATAKUNTALIITON VUODEN 2018 TALOUSARVIOSTA JA 2018 - 2019 TALOUSSUUNNITELMASTA


Kaupunginhallitus ilmoitti lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Satakuntaliiton vuoden 2018 talousarvio- eikä vuosien 2018 – 2019 suunnitelmaehdotuksesta.


HALLINTOPALVELUKESKUKSEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT


Kaupunginhallitus nimesi laskujen  hyväksyjät keskushallintoon.TALOUS- JA HENKILÖSTÖPÄÄLLIKÖN VIRAN LAKKAUTTAMINEN


Kaupunginhallitus päätti lakkauttaa talous- ja henkilöstöpäällikön viran 11.10.2017 alkaen.ATTENDON, ESPERIN JA MEHILÄISEN NEUVOTTELUTARJOUKSET

Kaupunginhallitus päätti


1. pyytää lopulliset neuvottelutarjoukset Attendolta, Esperiltä ja Mehiläiseltä vanhainkodin hoitosiiven ja  Annalan palvelukes-kuksen kiinteistöjen ostamisesta. Aloitettavissa neuvotteluissa pyritään turvaamaan hoivapalvelut ja työpaikat Huittisissa pitkälle tulevaisuuteen ja vähentämään kaupungin kiinteistöriskiä;


2. jättää Kaarirannan palvelukeskuskokonaisuuden neuvottelutarjouksen ulkopuolella. Kaariranta ei ole luokiteltavissa riskikiinteistöksi, jonka palvelutuotanto tulevaisuuden maakunnassa olisi vaarassa loppua.


Päätös on äänestyksen tulos äänin 6 – 3. Keskustelun aikana Reijo Lintunen ehdotti Aila Hännisen ja Simo Riuttamäen kannattamana että neuvotteluja ei jatketa. Äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotusta kannattivat Jani Kiuru, Aulikki Kuisma, Aimo Lepistö, Helena Manninen, Tinja Tähtinen ja Martin Ylikännö. Reijo Lintusen ehdotusta kannattivat Aila Hänninen, Reijo Lintunen ja Simo Riuttamäki.TIEDOKSISAATTOASIAT


Kaupunginhallitus päätti merkitä asiakirjat tiedoksi ja ettei se käytä KuntaL:n 51 §:n mukaista otto-oikeutta.

Palaa otsikoihin