In English | På svenska |

Uutisia meiltä

14.8.2017

Kaupunginhallituksen 14.8.2017 kokouksen päätökset


Kaupunginhallituksen kokous on pidetty 14.8.2017 ja kokouksen päätökset julkaistaan heti internetissä.


Esityslista4            YHDISTYSOHJELMAN HYVÄKSYMINEN


Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Yhdessä parempi Huittinen -yhdistysohjelman.

                                                                                   

       

5           TALOUSKATSAUS 1.1. - 31.5.2017


Kaupunginhallitus päätti merkitä talouskatsauksen tiedokseen. 

                   


6           LAUSUNTO SATAKUNNAN PELASTULAITOKSEN TALOUSARVIOESITYKSESTÄ 2018


Kaupunginhallitus antoi seuraavan lausunnon Satakunnan pelastuslaitoksen talousarvioesityksestä 2018:


Kaupunginhallitus edellyttää, että Huittisten paloaseman nykyinen henkilövahvuus on turvattava kaikissa tilanteissa.

Pelastuslaitoksen tulee järjestää toimintonsa siten, että kuntien menoja lisääviä ratkaisuja ei tehdä.7            KIINTEISTÖNHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUPA

                                          

Kaupunginhallitus päätti myöntää tekniselle lautakunnalle kiinteistönhoitajan toimen täyttöluvan.8            KAUPUNGINHALLITUKSEN HENKILÖSTÖJAOSTON VALITSEMINEN


Kaupunginhallitus valitsi henkilöstöjaoston jäseniksi toimikaudeksi 1.6.2017 – 31.5.2019 seuraavat henkilöt:

 

Jäsenet                                                   Varajäsenet

 

                                                 Aila Hänninen, pj                                  Joni Immonen

Simo Riuttamäki, vpj                             Aulikki Kuisma

Mika Stenfors                                        Tinja Tähtinen


Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että henkilöstöjaoston jäsenet toimivat henkilöstötoimikunnassa työnantajan edustajina. Lisäksi toimikunnassa toimivat työsuojelupäällikkö, talous- ja henkilöstöpäällikkö ja hallintojohtaja.9            TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN VALINTA


Kaupunginhallitus päätti


1. valita määräaikaiseen työsuojelupäällikön osa-aikaiseen toimeen

(Työaika 8 h/ vko) ajalle 1.8.2016-31.12.2017 Antti Hirvinevan.

Määräaikaisuuden peruste on Hirvinevan oma pyyntö.


2. esittää henkilöstöjaostolle, että Antti Hirvinevan tehtäväkohtaiseksi

palkaksi vahvistetaan 669,74 €/kk (22,07%/ 3 034,60

€/kk) 1.8.2016 alkaen (Hinnoittelutunnus: 999999).10            KAUPUNGINHALLITUKSEN VALITSEMAT LUOTTAMUSTOIMET


Kaupunginhallitus nimesi edustajansa liitteenä oleviin luottamustoimiin toimikaudelle 1.6.2017 – 31.5.2019.11            ELINVOIMAJOHTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN JA ELINKEINOJOHTAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN


Kaupunginhallitus päätti


1. perustaa elinvoimajohtajan viran selosteessa mainitun mukaisesti


2. lakkauttaa elinkeinojohtajan viran.12            ELINVOIMAJOHTAJAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN


Kaupunginhallitus päätti julistaa elinvoimajohtajan viran haettavaksi liitteen mukaisella ilmoituksella. Hakuilmoitus julkaistaan kokonaisuudessaan Kuntarekryssä ja mol.fi:ssä sekä lyhennettynä ilmoituksena Kuntalehdessä, Kauppalehdessä, Helsingin Sanomissa,Satakunnan Kansassa, Turun Sanomissa, Aamulehdessä, Lauttakylä –lehdessä ja Alueviestissä.13         SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEN EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN VALINTA


Kaupunginhallitus nimesi  Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen edustajaksi Aulikki Kuisman ja varaedustajaksi Susanna Varjokummun .14            TIEDOKSISAATTOASIAT


Kaupunginhallitus päätti merkitä asiakirjat tiedoksi ja ettei se käytä KuntaL:n 51 §:n mukaista otto-oikeutta.


Päätös on äänestyksen tulos äänin 7 – 2. Keskustelun aikana Mikko Kaunisto esitti Simo Riuttamäen

kannattamana,  että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta teknisen lautakunnan pykälään 8.8.2017 § 128.

Äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotusta kannattivat Martin Ylikännö, Aimo Lepistö, Aulikki Kuisma,

Helena Manninen, Jani Kiuru, Aila Hänninen ja Tinja Tähtinen. Mikko Kauniston esitystä kannattivat Mikko

Kaunisto ja Simo Riuttamäki.

 
Palaa otsikoihin