In English | På svenska |

Uutisia meiltä

13.3.2017

Kaupunginhallituksen 13.3.2017 kokouksen päätökset


Kaupunginhallituksen kokous on pidetty 13.3.2017 ja kokouksen päätökset julkaistaan heti internetissä.

 

Esityslista


4 TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN VUODEN 2016 TYÖOHJELMAN TOTEUTUMINEN


Kaupunginhallitus merkitsi teknisen palvelukeskuksen työohjelman 2016 toteutuman tiedokseen.


5 5. KAUPUNGINOSAN, KUNINKAISTEN, KORTTELIN 0561 TEOLLISUUSTONTIN NR0 2 RAKENTAMISVELVOITTEEN LYKKÄYSHAKEMUS


Kaupunginhallitus päätti myöntää Jarmo Lundgrenille teollisuustontin, kt 102-5-0561-2, kauppakirjaan kirjatun 8. pykälän mukaiselle rakentamisvelvoitteelle lykkäystä hakemuksen mukaisesti siten, että myönnetyn rakennusluvan mukainen teollisuus-/varastorakennus on siinä valmiusasteessa, että rakennusvalvontaviranomainen voi suorittaa rakennus- ja maankäyttölain edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen 31.12.2017 mennessä.

    
6 KONERIX OY:N KONKURSSIPESÄN 2. KAUPUNGINOSAN, HEIN-ERKKILÄN, KORTTELIN0233 RIVITALOTONTIN NRO 12 RAKENTAMISVELVOITTEEN JATKOAIKAHAKEMUS


Kaupunginhallitus myönsi Konerix Oy:n konkurssipesälle rivitalotontin, kt 102-2-233-12, kauppakirjaan kirjatun 8. kohdan mukaiselle rakentamisvelvoitteelle lykkäystä  kolme (3) vuotta 6.3.2020 asti.

Ennen kiinteistön edelleen myyntiä tai luovutusta Konerix Oy:n konkurssipesän on kauppakirja 10. kohdan mukaan saatava tähän myyjän eli kaupungin kirjallinen suostumus. Lisäksi mikäli kiinteistö luovutetaan rakentamattomana, on myös kauppakirjan 8. kohdan rakentamisvelvoite-ehto otettava luovutuskirjaan.7 LAUSUNNON ANTAMINEN POLIISIN LUPAPALVELUITA KOSKEVAAN MUUTOSSUUNNITELMAAN


Kaupunginhallitus antoi poliisin lupapalveluita koskevasta muutossuunnitelmasta seuraavan lausunnon:


Poliisihallinnon linjauksen mukaan poliisiasemalla tarkoitetaan sellaista poliisin toimipistettä, johon on pääsääntöisesti sijoitettu kaikki poliisin perustoiminnot. Koemme erityisenä puutteena sen, että Huittisten poliisiasemalta poliisin perustoiminnoista puuttuu lupapalvelut. Asiointi Kokemäellä henkilökohtaista käyntiä edellyttävien lupien asioinnissa on ongelmallista, koska julkisilla kulkuneuvoilla Kokemäen poliisiasemalle ei ole toimivia yhteyksiä. Lupapalvelun sijaintia Huittisten poliisiasemalla puoltaa myös Huittisten hyvä sijainti ja saavutettavuus, mikä mahdollistaa palvelun hyödyntämisen laajemmalta alueelta.


Edellä olevilla perusteilla esitämme, että Huittisten poliisiasemalla olisi mahdollista jatkossa asioida kahtena päivänä viikossa lupa-asioissa.


8 JAAKKO JA PÄIVI HYYTIN VAHINGONKORVAUSKANTEEN SOPIMINEN


Kaupunginhallitus hyväksyi Jaakko ja Päivi Hyytin sovintoehdotuksen 15.824,16 euroa riita-asian L 15/7655 osalta siten, että kaupunki maksaa Hyyteille edellä mainitun summan ja osapuolet vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


Päätös on äänestyksen tulos äänin 7-2. Keskustelun aikana Simo Riuttamäki esitti Seija Multasen kannattamana, että vahingonkorvausvaadetta ei sovita. 


Äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotusta kannattivat  Aimo Lepistö, Outi Kontio, Jari Maine, Maarit Säilä,  Asko Ritakallio,  Helena Manninen ja Pekka Kankaanpää. Simo Riuttamäen esitystä kannattivat Simo Riuttamäki ja Seija Multanen.

9 VUODEN 2017 KUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNTIEN ASETTAMINEN

 
Kaupunginhallitus suoritti vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien valinnat.


10 VUODEN 2017 KUNTAVAALIEN ULKOMAINONTA


Kaupunginhallitus päätti, että ulkomainoskehikot sijoitetaan vuoden 2017 kuntavaaleissa seuraavasti:

1. Huhkolinnan alue
2. Linja-autoaseman alue
3. Torin seutu
4. Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskuksen alue
5. VPK:n talon alue
6. Sahkon alue
7. Vampulan terveysaseman alue
8. Vampulan vanhan kunnantalon alue


Vaalien ulkomainonta sallitaan liitekartassa tarkoitetulla taajama-alueella kaupungin omistamilla alueilla ainoastaan tarkoitukseen varatuilla ulkomainostauluilla 22.3.2017 alkaen.


11 TIEDOKSISAATTOASIAT


Kaupunginhallitus päätti merkitä asiakirjat tiedoksi ja ettei se käytä KuntaL:n 51 §:n mukaista otto-oikeutta. 


Valtuuston 20.3.2017 esityslista:


4 LUETTELO VALTUUSTOALOITTEISTA


Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuustolle 8.3.2017  mennessä saapuneet aloitteet.


5 LUETTELO KUNTALAISTEN ALOITTEISTA


Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuustolle 8.3.2017  mennessä saapuneet aloitteet.


6 VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOS ULKOISIIN KULUIHIN ELINKEINOTOIMEN VASTUUALUEELLA


Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväkyy vuoden 2017 talousarvioon seuraavan muutoksen:

Vastuualue: 1140 Elinkeinotoimi + 40.000,00 €


7 LAINAN ANTAMINEN LAUTTAKYLÄN LUJA RY:LLE TEKONURMIHANKKEEN TOTEUTTAMISEEN


Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 91 356,02 euron lainan antamisen Lauttakylän Luja ry:lle tekonurmihankkeen toteuttamiseen esityslistan liitteenä olevan velkakirjan mukaisesti.


 


 
Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa puh. 044 560 4200 tai hallintojohtaja Katariina Koivisto puh. 044 560 4201

 


Palaa otsikoihin