In English | På svenska |

Uutisia meiltä

26.3.2018

Hakeminen iltapäivätoimintaan 2018

Iltapäivätoiminta tarjoaa lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan sekä mahdollisuuden lepoon rauhallisessa ympäristössä, ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilöstön valvonnassa. Toiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinäistä aikaa koulupäivän jälkeen ilman turvallisen ai-kuisen läsnäoloa ja helpottamaan perheen ja työelämän yhteensovittamista.

Iltapäivätoimintaan voivat hakeutua 1.–2. luokan oppilaat ja 1.–4. vuosiluokkien erityisen tuen oppilaat.

Iltapäivätoimintaa järjestetään seuraavasti:


Huittisten keskustassa klo 12.30–17.00
Sallilan koululla klo 13.00–16.15

Maksut:

90 euroa/kuukausi päivittäin toimintaan osallistuva ja 45 euroa/kuukausi enintään 10 päivänä kuukaudessa toimintaan osallistuva.

Osallistumismaksuun voi hakea myös vapautusta.  Vapautus voidaan myöntää perheelle, jolla on oikeus toimeentulotukeen sekä perheelle, jonka huollolliset tai sosiaaliset näkökohdat huomioon ottaen on siihen syytä. Maksuvapautuksesta päättää Huittisten kaupungin sivistysjohtaja.

Lapsilla, joilla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, on mahdollisuus käyttää tätä etuutta. Kuljetus iltapäivätoimintaan järjestetään kouluilta koulukuljetusten yhteydessä.  

Iltapäivätoimintaan haetaan sähköisesti Wilman kautta 4.5.2018 mennessä. Määräajan noudattaminen on erittäin tärkeää, koska määräaikaan mennessä tulleiden hakemusten pohjalta päätetään, toteutuuko toiminta Sallilassa ja Huittisten keskustassa. Ryhmät käynnistyvät, mikäli niihin ilmoittautuu vähintään seitsemän kokoaikaista osallistujaa. 
Iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen on sitovaa koko lukuvuodeksi. Jos lapsi lopettaa iltapäivätoiminnan kesken lukuvuoden, on irtisanominen tehtävä aina kirjallisesti.

Hakemus löytyy Wilman välilehdellä ”Hakemukset ja päätökset” ja sivun oikeassa reunassa näkyvät ne hakemuslomakkeet, jotka ovat huoltajien käytössä.

Huoltaja voi sieltä täyttää esim. hakemuksen iltapäivätoimintaan. Sen jälkeen tehty hakemus näkyy avoimena hakemuksena kunnes asia on käsitelty ja sitä koskeva päätös on tehty. Päätös tulee näkyviin hakemusta koskevalle riville Päätös-sarakkeeseen.

Mikäli hakemuksia on enemmän kuin oppilaita voidaan iltapäivätoimintaan ottaa, oppilaat valitaan seuraavassa järjestyksessä:

1. vuosiluokan oppilaat, jotka ovat hakeneet päivittäiseen toimintaan
2. vuosiluokan oppilaat, jotka ovat hakeneet päivittäiseen toimintaan
1. vuosiluokan oppilaat, jotka ovat hakeneet enintään 10 päiväksi toimintaan
2. vuosiluokan oppilaat, jotka ovat hakeneet enintään 10 päiväksi toimintaan

Valintaryhmien sisällä noudatetaan yhdenmukaista valintaperustetta (arvonta).

Iltapäivätoimintaan ottamisesta päättää Huittisten kaupungin koulutusjohtaja.

Lisätietoja iltapäivätoiminnan valinnoista sekä koulukuljetuksista antaa toimistonhoitaja Anja Halén, puh.  044 560 4272. 

Lisätietoja iltapäivätoiminnasta antavat Huittisten 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Sari Lyhtelä (sari.lyhtela@4h.fi) ja Sallilan koulun johtaja Veli-Matti Laine (veli-matti.laine@huittinen.fi). 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma löytyy Huittisten kaupungin nettisivuilta
 http://www.huittinen.fi/palvelut/kasvatus- ja opetuspalvelut/perusopetus/aamu- ja iltapaivatoiminta.

Tervetuloa iltapäivätoimintaan!


Huittisten kaupunki
SivistyspalvelukeskusPalaa otsikoihin