In English | På svenska |

Romuajoneuvot

 

Huittisten kaupunki siirtää hylätyt ja kunnossapitoa haittaavat ajoneuvot kaduilta ja kaupungin yleisiltä pysäköinti- ja muilta alueilta. Liikennettä haittaavat ajoneuvot siirretään poliisin toimesta. Sekä hylätyt että romuajoneuvot siirretään ensin Pappilanniemen jätevesipuhdistamolle romuajoneuvovarastoon. Siirrosta annetaan päätös tiedoksi rekisteriin merkitylle viimeiselle omistajalle tai muulle tiedossa olevalle omistajalle tai haltijalle. Mikäli ajoneuvon omistaja haluaa noutaa ajoneuvonsa, hänen tulee maksaa siirrosta kaupungille aiheutuneet kulut. Ellei omistaja määräaikana nouda ajoneuvoa, se siirtyy kaupungin omistukseen ja kaupunki voi laskuttaa tai periä oikeusteitse siirrosta aiheutuneet kulut.