In English | På svenska |
Riukuaita

Ympäristönsuojelu

 

Huittisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen hoitaa kunnalle ympäristönsuojelulakien nojalla määrättyjä tehtäviä. Näitä tehtäviä ovat mm. ympäristö- maa-aines- ja vesilain mukaisten lupa-asioiden valmistelu ja valvonta, jätehuollon valvonta sekä lausuntojen antaminen ympäristöön vaikuttavista hankkeista muille viranomaisille.