In English | På svenska |

Vieraslajien torjunta 

 

Vieraslajit ovat alun perin Suomen luontoon kuulumattomia lajeja, jotka ovat levinneet maahamme ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Ekologisesti haitallisilla vieraslajeilla ei aina ole kilpailijoita uusilla esiintymisalueilla, joten ne valtaavat luonnossa helposti elinympäristöä ja syrjäyttävät alkuperäisiä lajeja. Vieraslajeilla saattaa olla myös terveydellisiä tai merkittäviä yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia.

 

Suomen luonnonsuojelulain 43 §:n mukaan vierasperäistä eläinlajia, jota ei erikseen mainita metsästys- tai kalastuslaissa, ei saa päästää luontoon, jos on aihetta epäillä, että siitä muodostuu pysyvä kanta. Samoin kielletään istuttamasta tai kylvämästä pihapiirin tai pellon ulkopuolelle kasvilajia, jonka voidaan epäillä muodostavan pysyvän kannan.

 

Suuri osa vieraslajeista on kasveja, kuten haitalliset jättiputket ja jättipalsami. Myös Huittisten alueella näiden esiintymistä on kartoitettu ja tehty mittaviakin torjuntatoimia Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, kaupungin, maanomistajien ja talkoolaisten toimesta.

  

Jättiputken torjuntaohje 

Jättipalsamin torjuntaohje