In English | På svenska |

(päivitetty 4.11.2014 klo 10.30)

 

Tällä sivulla esitellään 2014-2015 toteutettavien Mommolan, Korvenkyläntien ja Huikankulmantien alueiden viemäröinnin laajentamiseen liittyviä asioita.

 

Helmi-maaliskuun vaihteessa 2014 tehdyissä suunnitelmaluonnoksissa esitettiin ensimmäinen ajatus aluiden toiminta-alueesta.

  

Tekninen lautakunta on päättänyt 18.3.2014 asettaa kartat Huittisten kaupungin vesihuoltolaitoksen esityksestä viemäröinnin toiminta-alueeksi Korvenkyläntien, Huikankulmantien ja Mommolan laajentumisalueilla yleisesti nähtäville ja lausuntokierrokselle.

 

Viemärilaitoksen toiminta-alue-esityksen kartat ovat olleet julkisesti nähtävillä 20.3.2014 - 22.4.2014.

 

Korvenkyläntien viemäröinti

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 1.9.2014 § 50 liitteenä olevan Huittisten kaupungin vesihuoltolaitoksen esityksen viemäröinnin toiminta-alueeksi Korvenkyläntien laajentumisalueella.

 

 Korvenkyläntien laajentumisalue

  

 

Mommolan viemäröinti

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.5.2014 § 22 liitteenä olevan Huittisten kaupungin vesihuoltolaitoksen esityksen viemäröinnin toiminta-alueeksi Mommolan laajentumisalueella.

 

Mommola

 

 

Huikankulmantien viemäröinti

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.6.2014 § 39 liitteenä olevan Huittisten kaupungin vesihuoltolaitoksen esityksen viemäröinnin toiminta-alueeksi Huikankulmantien laajentumisalueella.

 

 Huikankulmantie