In English | På svenska |

T3K, Tuotteita, tehokkuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä teknologisilla innovaatioilla

T3K-hanke on päättynyt 31.12.2017. 
Kiitos kaikille yrittäjille ja yhteistyökumppaneille!


T3K on Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 rakennerahasto-ohjelman mukainen EAKR -hanke, joka toteuttaa sen toimintalinjan 2, Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen erityistavoitetta 5.1, Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen.


Hanke toteutetaan vuosien 2015 - 2017 aikana Kaakkois- ja Pohjois-Satakunnan alueilla ja sen kokonaisbudjetti on 685 706 €, johon Pirkanmaan liitto on myöntänyt EAKR- ja valtion rahoitusta 479 994 € (70 %). 


Hankkeen tavoitteena on rakentaa luonteva yhteistyömalli ja pysyvä verkosto tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden, yritysten, osaamiskeskittymien, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen välille parantaen sitä kautta pk -yritysten tuotekehityksen edellytyksiä ja tuottavuutta, jotka puolestaan avaavat paremmat mahdollisuudet kansainvälistymisen vahvistamiseen ja yritysten kasvuun.


Toiminnallisten tavoitteiden keihäänkärkiä ovat seuraavat yritystoiminnan osa-alueet:
• Toimintatapojen ja tuotantotekniikan kehittäminen
• Resurssi- ja sivuvirtatehokkuuden parantaminen
• Teknologioiden hyödyntäminen, soveltaminen ja edelleen kehittäminen
• Tuote- ja palveluinnovaatioiden tuotteistaminen
• Vientimarkkinoille suuntautumisen edistäminen


Kaakkois-Satakunnan projektipäällikkönä toimi Pasi Rännäli.


Yhteyshenkilö: 
Marko Rajamäki       marko.rajamaki@pskk.fi        puh. 040 717 7578