In English | På svenska |

T3K, Tuotteita, tehokkuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä teknologisilla innovaatioilla


T3K on Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 rakennerahasto-ohjelman mukainen EAKR -hanke, joka toteuttaa sen toimintalinjan 2, Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen erityistavoitetta 5.1, Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen.


Hanke toteutetaan vuosien 2015 - 2017 aikana Kaakkois- ja Pohjois-Satakunnan alueilla ja sen kokonaisbudjetti on 685 706 €, johon Pirkanmaan liitto on myöntänyt EAKR- ja valtion rahoitusta 479 994 € (70 %).


Hankkeen tavoitteena on rakentaa luonteva yhteistyömalli ja pysyvä verkosto tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden, yritysten, osaamiskeskittymien, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen välille parantaen sitä kautta pk -yritysten tuotekehityksen edellytyksiä ja tuottavuutta, jotka puolestaan avaavat paremmat mahdollisuudet kansainvälistymisen vahvistamiseen ja yritysten kasvuun.


Toiminnallisten tavoitteiden keihäänkärkiä ovat seuraavat yritystoiminnan osa-alueet:
• Toimintatapojen ja tuotantotekniikan kehittäminen
• Resurssi- ja sivuvirtatehokkuuden parantaminen
• Teknologioiden hyödyntäminen, soveltaminen ja edelleen kehittäminen
• Tuote- ja palveluinnovaatioiden tuotteistaminen
• Vientimarkkinoille suuntautumisen edistäminenYhteyshenkilöt: 
Pasi Rännäli             pasi.rannali@huittinen.fi       puh. 050 347 3824
Marko Rajamäki       marko.rajamaki@pskk.fi        puh. 040 717 7578