In English | På svenska |

Elävä Huittinen - hanke


Elävä Huittinen-hanke kuuluu Manner–Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020. Hankkeen toteutusaika on 4.4.-31.12.2016.

 

Hankkeen tavoitteena on yhteistyön ja kumppanuuden lisääminen kauppias- ja palveluyritysten, kylätoimijoiden, kolmannen sektorin, oppilaitosten, yrittäjäyhdistysten sekä matkailuyhdistysten kesken. Pyritään luomaan uusia yhteistyömuotoja, aktiivisesti kehittämään verkostoja ja lisäämään yhteistyötä maaseudun toimijoiden kesken. Kehitetään Huittisten kaupungin kilpailukykyä, johon vaikuttavat asukkaat, yritykset, yhteisöt ja julkinen valta. Elävä Huittinen, elävä kaupunkikeskus riippuu kyvystä synnyttää, houkutella ja ylläpitää toimintaa, joka lisää alueen hyvinvointia.