In English | På svenska |
Kirkkopuisto

Puistot

Puistot ovat osa yhdyskuntateknisten palvelujen vastuualuetta. Pyrimme tuomaan kaupunkirakenteeseen vihreyttä ja viihtyisyyttä sekä monipuolisia viheralueiden palveluita. Toimintaamme kuuluvat rakennetun kaupunkivihreän tuottaminen ja asukkaita lähellä olevien luonnon alueiden hoitaminen. Toimintamme tukee osaltaan asukkaita palvelevaa kunnallistekniikan rakentamista.

 

Näyttävimpiä luonnontilaisia alueita ovat Vanhankosken lehtojensuojelualue ja Helenansaari, joita Higland-karja laiduntaa. Niissä pidetään pienillä hakkuutoimenpiteillä lehtomaisemaa yllä, estäen alueen umpeenkasvu.

 

Mommolankosken rannalla sijainneen Huittisten Sahan ja Myllyn tontilla voi nähdä jäänteitä sahan raunioista, patorakenteista ja kivetystä uomasta, jota pitkin vesi ohjattiin turbiinihuoneeseen. Rantatörmältä portaat johtavat alas kosken partaalle ja turbiinihuoneen katolle. Opastaulusta löytyy tietoja ja vanhoja valokuvia alueella tapahtuneesta toiminnasta.

Ripovuorelta kallioiselta näköalapaikalta avautuu komea maisema, jossa peltojen halki virtaa Kokemäenjoki.

 

Vanhimmat puistot ovat Huhkolan-, Kartano- ja Kirkkopuisto. Muut puistot ovat varsin nuoria. 70-luvulla alettiin rakentamaan uusia asuinalueita ja niihin kaavan mukaisia puistoja.

 

Puistot on luokiteltu neljään hoitoluokkaan nurmikoiden hoidon mukaan.

I-    alueen nurmikoita on noin 17 ha

II-   alueen nurmikoita on noin 14 ha

III-  alueen nurmikoita on noin 29 ha

IV-  alueen nurmikoita on noin   5 ha

Hoidettavia pensasryhmiä puistoissa, pihoissa ja liikennealueilla on noin 3,0 ha.

Suojametsiköitä  4 ha ja puistometsiä 58 ha.

 

 Kartta puistoista