In English | På svenska |

Kulkuväylät

 

Katuverkon rakentaminen sisältäen valaistuksen ja päällystyksen, katualueiden kunnossapidon tehtävät on pääsääntöisesti urakoitu vuosisopimuksilla. Kunnossapitoon sisältyy mm. auraukset, liukkaudentorjunta, harjaukset ja pesut, ajoratamaalaukset sekä katuvalohuolto. Havaituista vaaraa aiheuttavista kuopista, liikennemerkeistä ja katuvalo-ongelmista tulee ilmoittaa tekniseen palvelukeskukseen.


Virka-ajan ulkopuolisista vahingoista tulee tehdä asialliset muistiinpanot ajasta ja paikasta valokuvineen sekä silminnäkijähavaintoineen. Esim. liukastumistapauksissa vakuutusyhtiölle toimitetaan em. tiedot korvauksen ratkaisua varten.


Yksityisteiden hoito ja perusparannushankkeet kuuluvat tiekunnille. Huittisten kaupunki jakaa vuosittain yksityisteiden kunnossapitoon ja tarvittaessa perusparannushankkeisiin avustuksia. Avustushakemukset tulee toimittaa tekniseen palvelukeskukseen maaliskuun loppuun mennessä, myönnetyt avustukset maksetaan elokuun loppuun mennessä. Tekninen lautakunta toimii yksityistielain tarkoittamana tielautakuntana, lisätietoja yksityistieasioista saa Sauli Riekkiseltä.