In English | På svenska |

Vuodeosasto

 

Vuodeosastolla on 30 hoitopaikkaa. Potilashuoneet ovat yhden ja kahden hengen huoneita.

 

Osastomme tehtävänä on:

  • akuuttia sairaanhoitoa tarvitsevien potilaiden hyvä moniammatillinen hoito, ohjaus ja kuntoutus
  • potilaiden jatkohoidon järjestäminen
  • hyvä saattohoito
  • potilaiden omaisten tukeminen ja ohjaaminen osallistumaan läheisensä hoitoon ja kuntoutumiseen

 

Osastomme toimintaa ohjaa

  • asiakaslähtöinen hoitotyö. Jokaiselle potilaalle tehdään hänen tarpeisiinsa pohjautuva hoitosuunnitelma. Hoitotyötä suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan moniammatillisena tiimityönä yhdessä potilaan ja hänen omaistensa kanssa.
  • kuntouttava työote, joka tarkoittaa potilaan omien voimavarojen huomioimista jokapäiväisissä toiminnoissa ja toimintakyvyn säilyttämistä niin, että potilaan kotona asumisen edellytykset jatkuvat. Hoito toteutuu potilaan, eri ammattiryhmien ja omaisten yhteistyönä.

 

Tervetuloa vierailulle läheisenne luo!

  • vierailuajat vapaat