In English | På svenska |

Oppilaitosten terveydelliset olot

 

Oppilaitoksien terveydellisten olojen valvonta kuuluu yhtenä osana opiskeluterveyden toimintoihin. Tarkastuskierrokset tehdään yhdessä oppilaitoksen johdon ja työsuojeluorganisaation kanssa. Niitä suositellaan tehtävän kolmen vuoden välein. Tarkastuksissa pyritään kartoittamaan opiskelijoiden työskentelyolosuhteet ja samalla saadaan myös yleistietoa oppilaitoksista sekä opiskelu- ja oppimisilmapiiristä.

Valvontakäynneistä tehdään aina raportti, johon sisällytetään ehdotukset korjattavista asioista. Myös korjausehdotuksien täytäntöönpanoa seurataan. Oppilaitokset ovat hyvin erilaisia. Varsinkin ammattioppilaitoksissa on huomioitava monentyyppiset työturvallisuusasiat erilaisten koneiden ja aineiden käytössä. Tärkeää on, että käytettävistä aineista on myös käyttöturvallisuustiedotteet ja ohjeet niiden käytöstä. Tapaturma- ja terveysvaaroihin kiinnitetään huomiota tarkastuskäynneillä sekä kartoitetaan ensiapuvalmius ja –tarvikkeet.

 

Oppilaitoksella tulee olla turvallisuus- ja valmiussuunnitelmat erityyppisiä tilanteita varten. Näitä ovat esimerkiksi paloturvallisuusohjeet, kriisityösuunnitelma ja päihdeohjelma. Osa suunnitelmista tehdään yhdessä opiskeluterveydenhuollon kanssa. Kriisisuunnitelmat on tehty useimpiin oppilaitoksiin.