In English | På svenska |

Päihdeongelmat

 

Jos tunnet tarvitsevasi hoitoa tai neuvoja oman tai läheisen päihdeongelman vuoksi, ota yhteyttä opiskelijaterveydenhuoltoon. Keskustelemalla oman terveydenhoitajasi kanssa voit saada apua ja tietoa hoitavista tahoista.

Oppilaitoksissa on omat päihdehuollon toimintamallinsa. Tarkoituksena on - tarvittaessa yhteistyössä oppilaitoksen kanssa - löytää ne tukitoimet, joiden avulla opiskelija kykenee jatkamaan opiskeluaan.

 

Alkoholin suurkuluttaja on henkilö, joka käyttää tietyn määrän alkoholia

Alkoholiannos, jolla määrää mitataan on noin 15 ml eli noin 12 g alkoholia.
Se on pullo keskiolutta, lasi (12 cl) mietoa viiniä, ravintola-annos (4 cl) väkeviä.

Suurkuluttajaksi katsotaan, jos naisen päiväannos on 2 kpl, kerta-annos 5 kpl, tai viikkoannos 16 kpl.


Miehellä vastaavasti päiväannos 4 kpl, kerta-annos 7 kpl ja viikkoannos 24 kpl.

Hoitoonohjausasiat ovat luottamuksellisia ja siihen osallistuvat henkilöt ovat vaitiolovelvollisia.

 

Audit-testi

 

Ehkäisevä päihdetyö

 

Ehkäisevä päihdetyön keinoin ehkäistään ja vähennetään päihteiden käyttöä vaikuttamalla päihteiden saatavuuteen, päihteitä koskeviin tietoihin ja asenteisiin, päihteiden käyttötapoihin ja päihteiden ongelmakäyttöä synnyttäviin olosuhteisiin.   

 

Lisätietoa

A-klinikkasäätiö

Irti huumeista ry

Päihdelinkki