In English | På svenska |

Neuvolan ennaltaehkäisevä perhetyö


Neuvolan perhetyö on ennaltaehkäisevää, matalan kynnyksen palvelua, joka pyrkii varhaisessa vaiheessa auttamaan vanhempia jo ennen kuin ongelmia perheen arjessa, vanhemmuuden kehittymisessä ja/tai lasten hoidossa ja kasvatuksessa on nähtävissä.  


Työ on suunnitelmallista ja tavoitteellista perheiden kotona tapahtuvaa keskustelua, ohjausta ja yhdessä tekemistä. Tuki voi olla kertaluonteista tai pidempiaikaista, mutta tavoitteena on aina perheen jaksamisen varmistaminen, taitojen karttuminen ja voimavarojen vahvistuminen. 

 

Perhetyön tarpeesta voi tulla keskustelemaan neuvolan terveydenhoitajan vastaanotolle tai ottaa asia puheeksi jo sovitun käynnin yhteydessä. Terveydenhoitaja ja perhetyöntekijä tekevät yhteisellä käynnillä suunnitelman perhetyön toteuttamisesta aina yhdessä perheen kanssa.


 Neuvolan perhetyö on maksutonta.