In English | På svenska |

Lastenneuvola

 

Lastenneuvolan tehtävänä on auttaa vanhempia tukemaan lapsensa tervettä kasvua ja kehitystä mahdollisimman turvallisessa ympäristössä. Neuvolassa seurataan lapsen kehitystä ja terveydentilaa vauvasta kouluikään saakka. Neuvolassa työskentelee lapsen ja perheen tukena terveydenhoitaja ja lääkäri. Työmuotoja ovat terveystarkastukset ja niihin liittyvät keskustelut, tutkimukset ja rokotukset, Tapaamiset perustuvat valtakunnallisiin suosituksiin, tarvittaessa yksilölliset tarpeet huomioiden.

Vanhempien ja lapsen välistä varhaista vuorovaikutusta tuetaan, Vanhempien omia voimavaroja lapsensa kasvattajana vahvistetaan ja tarvittaessa annetaan ohjausta pulmatilanteiden ratkaisemisessa. 


 

Ajanvaraus, neuvonta ja hoito-ohjeita äkillisesti sairastuneen lapsen vanhemmille  puhelinaikana ma - pe klo 8.00 - 8.30 ja 11.30 - 12.00.

Terveydenhoitaja voi kirjoittaa työnantajaa varten vanhemmille todistuksen lapsen sairaudesta 1 - 3 päiväksi.Lastenneuvolatarkastukset tehdään seuraavasti:


1 - 4 vk terveydenhoitajan (TH) kotikäynti

4 - 6 vk TH ja lääkäri (L)

2 kk     TH

3 kk     TH

4 kk     TH ja L

5 kk     TH

6 kk     TH

8 kk     TH ja L

10 kk   TH

12 kk   TH

18 kk   TH ja L

2 v       TH

3 v       TH

4 v       TH ja L

5 v       TH

6 v       TH