In English | På svenska |

KOTISAIRAALA

Huittisten kotisairaalassa annetaan terveyskeskussairaalatasoista hoitoa potilaan kotona tai muussa siihen rinnastettavassa paikassa kuten palvelutalossa. Kotisairaalan hoito on vaihtoehto sairaalassa annettavalle hoidolle. Potilaat tulevat kotisairaalaan lääkärin päätöksellä esimerkiksi päivystyksestä, lääkärien vastaanotoilta, palvelukodeista tai sairaaloiden osastoilta. Kotisairaalahoito on määräaikaista ja lääkärijohtoista.

 

Kotisairaalahoidon edellytyksenä on, että asiakas haluaa hoitoa kotona ja häntä voidaan siellä turvallisesti hoitaa lääkärin ohjein. Lisäksi potilaan tulee selviytyä päivittäisistä toiminnoistaan itse, läheisten tai tukipalveluiden avulla.

 

Kotisairaalassa  kaikenikäisiä aikuisia potilaita hoitavat lääkäri ja sairaanhoitajat. Toiminta on ympärivuorokautista (24/7).

 

Maksut:

Kotisairaalan käyntimaksu 12 € (enintään 3 kertaa /vrk)

Lääkärin käynti  18,90 €

Kotisairaalamaksu ei kerrytä terveydenhuollon asiakasmaksukattoa.

 

Kotisairaalahoidon maksua ei peritä:

- säännöllisen kotihoidon asiakkailta

- ympärivuorokautisissa asumispalveluissa asuvilta asiakkailta

- rintamaveteraaneilta, sotainvalideilta eikä miinanraivaajilta.

 

Yhteystiedot:

sairaanhoitaja p. 044-7728390 (24/7)

kotiutushoitaja p. 044-7728325 (arkisin 7 – 15)

Terveyskeskuksen vuodeosasto toimii kotisairaalan tukiosastona.