In English | På svenska |

Hammashoito


Hammaslaakari

Suun terveydenhuollon tehtävä on edistää ja ylläpitää alueensa väestön terveyttä, ehkäistä suun alueen sairauksia ja huolehtia korjaavasta hoidosta. Suun ja hampaiston terveys ja toimintakyky heijastuu ihmisen kokonaisterveyteen ja toimintakykyyn. Toimivalla omahoidolla voidaan ehkäistä monia suun alueen sairauksia.

 

Kaikki Huittislaiset voivat halutessaan hakeutua terveyskeskukseen hammashoitoon. Hammashoito on maksutonta 18 ikävuoteen asti, jonka jälkeen hammashoidosta peritään asetusten mukaiset maksut. Peruuttamatta jääneestä vastaanottoajasta peritään yli 15-vuotiailta  50.80 €.

Katso hammashoidon maksutaulukko.

 

Hammashuollossa on käytössä yksilöllinen tarkastusväli. Ensimmäinen kutsu hammashuoltoon tulee hammashoitajalle lapsen ollessa 6 - 8 kk ikäinen ja seuraava kaksi-vuotiaana. Suuhygienisti kutsuu kolmevuotiaat, jonka jälkeen lapset kutsutaan yksilöllisen tarpeen mukaan.

 

Henkilöt joilla ei ole aiempaa hoitosuhdetta Huittisten hammashoitoon, voivat soittaa hammashuollon ajanvarausnumeroon puh. 044 772 8380.Takaisinsoittopalvelu Huittisten terveyskeskuksessa 9.3.2017 alkaen
HAMMASHUOLTO TIEDOTTAA

Yli 18 -vuotiaiden kutsujärjestelmämme ei ole enää käytössä, emmekä näin ollen lähetä hammashoitolasta automaattisia tarkastuskutsuja.

 

Mikäli jatkossa haluat käyttää terveyskeskuksen hammashuollon palveluja, tulee ottaa ITSE yhteyttä hammashoitolaan aamupäivisin klo 8 - 11.
Hammashuollon hoitojako syntymävuoden mukaan:HAKALAMIKKONENKOSOLAPYYKKÖ
Entisen Oikomishoito -29 ja ennen syntVanhainkoti
Vampulan asukkaatVuodeosasto
- 00-05,-06,-08-10,-16-11,-14
-99-02,-04-03,-09
-88-96,-98-92,-94
-66-80,-83,-87-81,-84
-55-72,-75-70,-76
-63,-68-61,-64
-50,-54,-58-51,-53
-42,-46-41,-45
-31,-34,-38-32,-36
LOPEZHML. Sijainen
-12,-15-13,-17
-91,-93-01,-07
-82,-86,-89-90,-95,-97
-71,-73,-74,-78-85
-62,-67-77,-79
-52,-56,-59-60,-65,-69
-40,-44,-48-57
-30,-33,-35-43,-47,-49
-37,-39