In English | På svenska |

Omien lokitietojen tarkastusoikeus

 

Potilastietojärjestelmän käytöstä syntyy erillinen käyttöloki.  Käyttölokin avulla valvotaan ja tarkastetaan, että potilasrekisterin käyttö on annettujen määräysten ja lain mukaista. Käyttölokin avulla todennetaan työntekijöiden potilastietojen käsittely. Käyttölokiin on pääsy vain nimetyillä vastuuhenkilöillä.

 

Lokitietojen tarkastuspyyntö (pdf) (288.5 KB)

 

 Omien potilasasiakirjojen tarkastusoikeus


Potilastiedot ovat salassa pidettäviä, mutta potilaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat potilasasiakirjamerkinnät. Potilasasiakirjamerkintöjen tarkastusoikeus on henkilökohtainen, eivätkä lähiomaiset voi käyttää tarkastusoikeutta potilaan puolesta. Poikkeuksena ovat alaikäisen lapsen potilasasiakirjat, mikäli alaikäisen huoltaja tai muu laillinen edustaja tarvitsee hoitopäätöksen tueksi tarpeellisia tietoja potilasasiakirjoista. Tarkastusoikeus on yksinomaan alaikäisellä lapsella, mikäli hän on kieltänyt tietojensa antamisen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalle.

 

Potilasasiakirjojen tarkastuspyyntö (pdf) (99.2 KB)