In English | På svenska |

Maksukatto

 

Maksukattoon luetaan seuraavat terveys- ja sosiaalipalveluista perittävät maksut:

  • terveyskeskusmaksu
  • päivystysmaksu
  • osavuorokautisen laitoshoidon maksu   (esim. päivä- ja yöhoito, päiväsairaalamaksu)
  • kotona annettavan erikoissairaanhoidon maksu
  • sarjahoidon maksu
  • fysioterapian maksu
  • lyhytaikaisen laitoshoidon perusmaksu
  • lyhytjaksohoito Annalassa
  • lyhytjaksohoito Tuulentuvassa

 

Kun potilaalla on kalenterivuoden aikana em. maksuja kertynyt 683 €, häneltä ei enää tämän vuoden aikana peritä maksukattoon sisältyviä maksuja. Häneltä peritään kuitenkin tämän jälkeenkin lyhytaikaisesta laitoshoidosta ylläpitomaksua 22.50 € hoitopäivältä sekä muut sellaiset terveyspalveluista perittävät potilasmaksut, joita ei lueta maksukattoon (esim. hammashuollon tai kotisairaanhoidon maksut).

 

Alle 18-vuotiaiden lasten maksut otetaan huomioon huoltajan maksukatossa.

 

Terveyspalveluiden käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä.

Maksujen kertymisen seurantaa varten potilaalle annetaan asiakasmaksukortti (=seurantakortti). Kaikki terveyskeskuksen toimipisteet ovat velvollisia oma-aloitteisesti antamaan potilaille seurantakortin ensimmäisen sellaisen käynnin yhteydessä, josta perittävä maksu sisältyy maksukattoon.

 

Maksukaton täyttymisen jälkeen potilaalle annetaan vapaakortti terveyskeskuksen taloustoimistosta, os. Risto Rytin katu 53, 32700 Huittinen, 2. kerros.

 

Lisätietoja potilasmaksuista voi kysyä terveydenhuollon toimipisteistä