In English | På svenska |

Hygieniahoitaja

 

Hygieniahoitaja on keskeinen henkilö infektioiden torjuntatyössä.  Hän laatii ohjeita hygieniakäytöntöihin ja infektioiden torjuntaan, huolehtii ohjeiden käyttöönotosta ja seuraa niiden toimivuutta.  Hygieniahoitaja antaa asiantuntija-apua ja neuvoja kaikille kaupungin yksiköille hygienia-asioissa.