In English | På svenska |

Vammaispalvelut

  

Vammaispalvelu on asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn ja suoriutumisen tukemista lakien edellyttämin palveluin ja tukitoimin.  Tavoitteena on tukea, auttaa ja neuvoa vammaista henkilöa elämään erilaisissa tilanteissa. 
 
Henkilöllä, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista, on mahdollisuus saada vammaisten erityispalveluja vammaispalvelulain ja -asetuksen nojalla.
 


Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut ja taloudelliset tukitoimet: 


  • Kuljetuspalvelut 
  • Palveluasuminen 
  • Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet 
  • Henkilökohtainen apu
 

Määrärahasidonnaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet: 


  • Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet 
  • Sopeutumisvalmennus 
  • Tuki ylimääräisiin erityisravintokustannuksiin ja vaatekustannuksiin
 

Kehitysvammahuollosta vastaa Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä sosiaalipalvelut. 

Se järjestää mm.

  • Kehitysvammaisten laitoshoidon 
  • Perhehoidon  
  • Asumispalvelut

 

 

 

 

Vammaispalveluohjeet 2015

 

Vammaispalveluhakemus

 

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemus