In English | På svenska |
Lapset

Perhetyö

Huittisissa perhetyö on sekä lastensuojelun avohuollon tukitoimi että ennaltaehkäisevä tukimuoto perhepalveluissa. Perhetyön tarkoituksena on lasten, nuorten ja  heidän perheidensä hyvinvoinnin edistäminen. Perhetyö on pääsääntöisesti asiakkaan kotona tapahtuvaa tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista tukemista.
 
Tukeminen voi olla esimerkiksi perhetyöntekijän antamaa keskusteluapua, perheen opastamista ja ohjausta arjen ja arkirutiinien hallinnassa, syrjäytymisen ehkäisyä, perheen toimintakyvyn vahvistamista, lapsen ja vanhempien vuorovaikutuksen tukemista, perheen ihmissuhde- ja kasvatusongelmien esille ottamista ja ohjaamista niiden käsittelyyn, vanhempien tukemista ja rohkaisemista heidän kasvatustehtävässään sekä lapsen ja nuoren tukemista ottamaan ikänsä ja kehitystasonsa mukaista vastuuta omasta toiminnasta. 

Perhetyön avulla voidaan lapselle järjestää myös hänen hyvinvointiaan tukevaa toimintaa. Erilaisen tukemisen lisäksi perhetyöhön saattaa kuulua esimerkiksi lasten kanssa ulkona puuhastelua, jotta äiti saa aikaa vaikkapa kotitöiden  tekemiseen.
 
Perhetyön asiakkaaksi tullaan sosiaalityöntekijän kautta. Aloite perhetyöstä sosiaalityöntekijälle voi tulla myös esim. neuvolasta, päivähoidosta, koululta, perheen sukulaisilta ja läheisiltä tai asiakkaalta itseltään.

Perhetyön esite


Perhe