In English | På svenska |

PerhepalvelutSosiaalityöllä tarkoitetaan yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen tuen tarpeen arviointiin pohjautuvaa kokonaisvaltaista asiakas- ja asiantuntijatyötä ja sen yhteensovittamista muiden toimijoiden tarjoaman tuen kanssa. Sosiaalityöllä vähennetään sosiaalisia ongelmia sekä vahvistetaan hyvinvointia, yhteisöjen toimivuutta ja ihmisten toimintamahdollisuuksia heidän elinympäristöissään. Sosiaalityötä voidaan toteuttaa itsenäisenä palveluna tai osana muita palveluja. 

Sosiaaliohjauksen perusta on tavoitteellinen työskentely, auttaminen. Sosiaaliohjauksessa asiakkaita kohdataan moninaisissa elämäntilainteissa ja olosuhteissa heidän arkeaan ja ihmisyyttään kunnioittaen. Asiakkaat, heidän läheisensä ja kansalaiset nähdään aktiivisina toimijoina. Lähtökohtana on voimavarakeskeinen näkökulma asiakastyöhön, jolloin työssä käytettävät yksilö- ja ryhmäkohtaiset menetelmät tukevat asiakkaiden osallisuutta ja täysivaltaista kansalaisuutta. Sosiaaliohjaajat ovat asiakkaiden arjen asiantuntijoita. Palveluohjauksessa korostuu sosiaaliturvaetuuksien ja palvelujärjestelmän hallinta. 


Ajanvaraus ja neuvonta


Risto Rytin katu 36, 1. kerros.

Ajanvaraus ja neuvonta numerosta 044 560 4254.
Sosiaalikeskus on avoinna arkisin kello 9.00-15.00, asiointi neuvonnan kautta. 


Perhepalveluiden yhteystiedot
Vuorisalo, Mervi, Sosiaalityöntekijä
Perusturvakeskus
Sosiaali- ja perhepalvelut, sosiaalityö.
Puhelinaika ti-pe klo 9.00-10.00.
Puhelin 044 560 4240