In English | På svenska |

Päihdehuolto


Huittisten kaupunki pyrkii tarjoamaan riittävät, laadukkaat ja joustavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yksilöille ja perheille, joiden kohdalla päihteenkäytöstä on muodostunut tai muodostumassa ongelma.

 

Päihdehuollon tavoitteena on osaltaan luoda kaupungin asukkaille turvallinen elinympäristö sekä ehkäistä päihteiden käytöstä aiheutuvia haittoja. Päihdetyön keskeisinä arvoina ovat yksilöllisyys, asiakaslähtöisyys, luottamuksellisuus, vastuu itsestä ja muista, asiakkaan arvostaminen.

 

Ennalta ehkäisevien palveluiden tavoitteena on luoda turvallinen kasvuympäristö lapsille ja nuorille. Nuorille järjestetään päihteistä vapaita harrastusympäristöjä. Harrastusryhmien vetäjiä koulutetaan tunnistamaan nuoren riskitilanteita ja tukemaan niissä.

 

Huittisten kaupungilla päihdetyö kuuluu sosiaalityöhön, jossa pyritään ohjaamalla ja neuvomalla selvittämään asiakkaiden taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia ja muilla tukitoimilla edistämään heidän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan, turvallisuutta ja itsenäistä suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta.

 

 

Päihdestrategia

 

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Suomen kuntaliitto ovat antaneet syyskuussa 2002  päihdepalvelujen laatusuositukset, jotka tähtäävät laadukkaiden ja riittävien palvelujen saatavuuteen. Suosituksen mukaan jokaisella kunnalla tulee olla päihdestrategia osana kunnan hyvinvointistrategiaa.

 

Päihde- ja mielenterveysstrategia on kehittämisohjelma, joka pyrkii ennakoimaan tulevaisuuden toiminnallisia tarpeita.