In English | På svenska |

Kuntouttava työtoiminta


meijerirakennus2

Kuntouttava työtoiminta perustuu lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta.

 

Tavoitteena on parantaa pitkään työttömänä olleen, työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saaneen henkilön työ- ja toimintakykyä sekä mahdollisuuksia palata työelämään.

 

Huittisten kaupunki järjestää kuntouttavaa työtoimintaa omana toimintanaan. Kuntouttavan työtoiminnan pohjana on aina aktivointisuunnitelma. Suunnitelmia laativat yhdessä asiakkaan sekä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Arja Lehtinen sekä sosiaaliohjaaja Päivi Keinonen.

 

Kuntouttavaa työtoimintaa toteutetaan pääsääntöisesti kaupungin eri toimipisteissä ja lisäksi yhteistyönä seurakunnan ja paikallisten yhdistysten kanssa.

 

Vanhalle meijerille sosiaalikeskuksen toimesta perustetun kierrätyspiste ”Kiertokulman” toimintaa ylläpidetään kuntouttavan työtoiminnan kautta (p. 044 773 0109).

 

Psykososiaalinen kuntoutumisyksikkö Kipinä toimii kuntouttavan pisteenä ja siellä järjestetään kuntouttavaa työtoimintaa myös asiakkaille, joilla on vaikeuksia selvitä työelämässä fyysisten rajoitteiden vuoksi.

 

Nuorten työpajassa nuorella on mahdollisuus ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn koulutuspolkuun. V.2013 alusta tuli voimaan nuorisotakuu, joka koskee kaikkia alle 25-vuotiaita, joilla ei ole työtä tai ammatillista koulutusta. Nuorisotakuu koskee myös 25-29-vuotiaita vastavalmistuneita. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta antaa mahdollisuuden tarjota tukea nuorelle jo varhaisvaiheessa moniammatillisena ja hallinnonalan rajat ylittävänä yhteistyönä.

 

Aktivointisuunnitelmaa laadittaessa on ensin selvitettävä mahdollisuus tarjota työtä tai julkisia työvoimapalveluita. Tarvittaessa voidaan järjestää kuntouttavaa työtoimintaa. Kunta arvioi, millainen kuntouttavan työtoiminnan muoto ja sisältö vastaa parhaiten nuoren kuntoutustarpeeseen.