In English | På svenska |

Koulun sosiaalityöntekijä


Sosiaalityön asiantuntija koulussa, joka tuo koulun oppilashuoltoon sosiaalisen asiantuntijuuden pedagokisen, fyysisen ja psyykkisen asiantuntijuuden lisäksi ja on oppilashuoltotyöryhmän jäsen.


Oppilashuoltotyön keskeisenä tehtävänä on kokonaisvaltaisesti tukea oppilaan/hänen perheensä ja ympäristönsä hyvinvointia koulutyössä/koulunkäynnissä ja edistää kaikin puolin oppilaan etenemistä perusopetuksessa ja ehkäistä mahdollisia pulmatilanteita. Koulun sosiaalityö on lastensuojelulain mukaista ehkäisevää lastensuojelua ja perheiden tukemista tarpeen mukaan.

 

Koulun sosiaalityön tehtävänä on yhdessä vanhempien/huoltajien, opettajien ja muiden asiantuntijoiden ja yhteistyötahojen kanssa yhteistyössä tukea lapsen kehitystä ja etenemistä opetuksessa lapsen/oppilaan edellytysten ja asetettujen tavoitteiden mukaan.