In English | På svenska |

Päivätoiminta


Päivätoiminta on suunnattu pääsääntöisesti vaikeasti ja syvästi kehitysvammaisille henkilöille. Tavoitteena on päivittäisistä toiminnoista suoriutuminen, olemassa olevien taitojen ylläpitäminen, uusien taitojen ja valmiuksien opettaminen.  Päivätoiminnan suunnittelussa otetaan huomioon henkilön omat toiveet, kyvyt, taidot, ikä ja mieltymykset.

 

Työtoiminta

Työtoiminnan tavoitteena on järjestää aikuisille kehitysvammaisille mielekkäitä ja laadukkaita aktiviteetteja työnteon merkeissä.

Näin pyritään myös edistämään heidän toiminnallista kehitystään, omatoimisuutta sekä opettamaan aikuiskasvatusta ja sosiaalisia taitoja. Työtoiminta koostuu erilaisista alihankintatöistä.

Kokin ja laitoshuoltajan ohjauksessa on myös päivittäin työntekijöitä.
Toiminnallinen työtoiminta (Keskisali) on toiminnallista pienryhmätoimintaa, joka tukee työtoiminnan oppimista, ylläpitää jo opittuja taitoja, tuettua kommunikointia (kuvakommunikointi ja tukiviittomat) sekä aikuiskasvatusta ja sosiaalisten taitojen harjoittelua.

 

Työvalmennus

Toimintakeskuksen asiakkailla on mahdollista työskennellä avotyöpaikoissa työvalmentajan tuella.

Työvalmentaja kartoittaa yhteistyössä keskuksen muun henkilökunnan kanssa kunkin asiakkaan valmiudet työskennellä avotyössä.  Niille asiakkaille, joilla on riittävät valmiudet ja halukkuutta avotyöhön, työvalmentaja etsii avotyöpaikan. Avotyötä tehdään yhdestä viiteen päivää viikossa.

 

Ruokapalvelut

Kokki apulaisineen valmistaa sekä lounaan että päiväkahvit noin 60 henkilölle päivittäin. Apulaisia kokilla on 2-3 työntekijää päivittäin.  Lisäapua pöytien puhdistukseen ruokailujen jälkeen saadaan päivittäin työpuolelta.  Kokki apulaisineen huolehtii kaikesta mikä liittyy ruokapalveluihin.

 

Laitoshuolto

Laitoshuoltaja huolehtii koko toimintakeskuksen siisteydestä ja vaatehuollosta.  Hänellä on toisinaan apulaisia mukana siivoustyössä ja vaatehuollossa.